Oslo skroter gamle nettsider

«IT-ministeren» i hovedstaden gleder seg.

Oslo skroter gamle nettsider
60 prosent av de som besøker oslo.kommune.no i dag får en bomtur. De finner ikke fram. Men nå kan den ferske finansbyråd Eirik Lae Solberg glede seg over helt nye nettsider. Bilde: Marius Jørgenrud

OSLO RÅDHUS (digi.no): – Det er morsomt å jobbe med IT igjen.

Finansbyråd Eirik Lae Solberg (H) tok farvel med Microsoft for å kaste seg ut i politikken for fem år siden. Nå er det han som sitter på pengesekken i Oslo kommune.

Det inkluderer ansvaret for storbyens moderniserings- og IT-politikk. Solberg tar oss imot på kontoret i rådhuset for å presentere nye nettsider.

Endelig skal de gamle skrotes. En av Norges mest utskjelte nettløsninger fikk et lite ansiktsløft i 2010, men fremstår fortsatt som et gufs fra 1990-tallet.

Les også: IT-sinke skal bli fyrtårn

– Oslo kommune har 50.000 nettsider. Ganske voldsomt. Mye som står der er ikke nyttig for innbyggerne, for å si det rett ut.

Løsningen var i sin tid laget på kommunens egne premisser, uten å ta hensyn til innbyggernes behov.

– De var ikke bygget opp med et brukersentrisk perspektiv. Derfor kunne vi ikke lappe på det eksisterende. Nå etablerer vi helt nye sider fra grunnen av.

Alt innhold skal vekk. De begynner fra scratch. Det vil si, prosjektet begynte allerede for tre år siden. En pilotutgave står nå klar til utprøving.

Selvsagt moderne, plattformuavhengig, som seg hør og bør i dag. Den skal ikke bare universelt utformet etter lovens bokstav, men ifølge «IT-minister» Solberg også godt universelt utformet.

Viktig: Løsningen er ikke ferdig. Endelig lansering skjer først 16. februar 2015, og det mangler foreløpig en del innhold. Søkemotoren er ikke byttet ut ennå i testversjonen.

– Dagens søkemotor er ikke spesielt god. Nå kommer vi til å bruke Google i stedet.

Antallet sider kuttes ned betydelig. Solberg er overbevist om at løsningen ikke blir mindre relevant av den grunn, snarere tvert imot.

Full overhaling

Prosjektet har ei ramme på 38 millioner kroner. Femten av kommunens webredaktører er trukket inn. Så er det også innleide konsulenthjelp fra blant annet Itera på grafisk design, Netlife Research på godt språk og brukertesting, Steria på prosjektledelse, synlighet og universell utforming. Bouvet og KPMG er også involvert i leveransen.

Den tekniske plattformen, CorePublish fra CoreTrek AS, er beholdt, men alt av maler og innhold er nytt. Selskapet oppgir til digi.no at løsningen nå åpner for nye mulighter, deriblant støtte for å strukturere innhold semantisk. De ser for seg "full overhaling" av kommunens portal.

Billig er det ikke, vedgår finansbyråden.

– Dette har vært en betydelig satsing for Oslo kommune. Men det er vel anvendte penger. I dag får vi mange henvendelser fra innbyggere, som ringer inn fordi de ikke finner fram.

Les også: Historisk IT-satsing i Oslo

Solberg forteller at 60 prosent ikke finner fram i dagens rot. Da kan det vel bare gå en vei, oppover.

– Målet vårt er at 85 prosent skal finne det de leter etter. Det vil være en kraftig forbedring, mener han.

For å lykkes skal de også satse på bedre språk. Vekk med det Solberg kaller kommune-lingo.

Brukertesting

Alle Oslos innbyggere kan nå være med på å teste løsningen. Det er hele poenget med pilotfasen.

– Jeg håper folk ikke blir skuffet over at alle tjeneste ikke ligger ute ennå. Vi har lagt opp til tilbakemelding fra brukerne. I tillegg logger vi hvilken vei brukerne tar for å finne fram til tjenester og informasjonen de leter etter. Det gir oss tilbakemelding om vi kanskje skal justere noe.

Løftet

Internt blir prosjektet med nye nettsider i Oslo kommune kalt «løftet». Det er del av en ganske omfattende satsing, der hovedstaden ønsker å utvikle heldigitale løsninger.

Altså ikke det halvdigitale tøvet som digi.no har omtalt tidligere, hvor man kunne hente et skjema på nett, men måtte skrive det ut og sende svaret i papirposten.

– I litt for stor grad har vi hatt tjenester som på et tidspunkt i prosessen har involvert utskrift og punching. Vi ønsker at hele prosessen skal være digital.

Noen særlig uenighet blant de ulike partiene i byrådet i Oslo er vanskelig å spore på dette området. I budsjettet for 2015-2018 er det lagt opp til en halv milliard digitaliseringskroner fra kommunekassa.

Det kommer nok godt med hvis de skal nå ambisjonene om å bli flinkere digitalt. Barnehagesøknader og plan- og byggesaker ligger øverst på et ark Solberg viser oss, den såkalte «tjenestetrappen», en roadmap over nye tjenester som skal komme.

Klar for gjenbruk

I hvilken grad har Oslo kommune tenkt å samhandle med staten på dette området? Vi spør Solberg konkret om de har tenkt å koble seg mot de REST-baserte API-ene (programmeringsgrensesnitt) i Altinn.

– Vi mener at hvis det finnes statlige eller offentlige løsninger som er utviklet andre steder, så er det ingen grunn til at vi skal utvikle det på egenhånd. Altinn, ID-porten, matrikkelen og andre områder hvor staten har utvikler fellesfunksjonalitet, så bruker vi det for å løse våre oppgaver også.

Bergen kommunes «Svar Ut»-løsning er et eksempel han trekkes fram.

– Vi ser også for oss å dele det vi gjør med andre. Vi lager blant annet en Min Side. Den deler vi gjerne med andre som ønsker tilsvarende løsninger. Både gjennom KommIT og K10 (de ti største kommunene, red.anm) ønsker vi å dele erfaringer og løsninger.

Millionby

Oslo vokser mest av alle byer i Europa, relativt sett. Bare i år får hovedstaden en netto tilvekst på 13.000 nye innbyggere. Oslo går meget raskt i retning av å bli en millionby. Det vil skje innen et par tiår, sier finansbyråden.

Dette koster også penger. Digitalisering av tjenestetilbudet er ikke bare noe de gjør for moro skyld. Det er også helt nødvendig.

– Bedre tjenester er positivt, men for Oslo er dette også tvingende nødvendig. Ellers klarer vi rett og slett ikke å opprettholde tilbudet til innbyggerne, sier Eirik Lae Solberg.

Følg med

Fram mot premieren for de nye nettsidene kan man som nevnt prøve testpiloten. Akkurat nå inneholder den 16 av 54 planlagte funksjonsområder, og dessuten en avdanka søkemotor som skal byttes med Google sin.

Versjon 1.0 skal stå klar i midten av februar. Så vil det komme ytterligere drypp også senere. Tilleggsfunksjonalitet som blant annet ny kartløsning for plan- og bygning.

Prosjektet blogger på oslobeta.no for dem som ønsker å følge det videre arbeidet frem mot lansering.

Helt til slutt. Hva synes du selv om de nye sidene, Solberg?

– Jeg synes vi er på god vei. Det virker oversiktlig. Man får tjenestene man normalt tenker at kommunen kan hjelpe deg med. Men det er ikke avgjørende hva jeg synes, men tilbakemelding fra innbyggerne er viktig. Basert på den kan det godt hende kursen skal endres underveis. Vi håper at bruken av nettsidene nå vil gå kraftig opp.

    Les også:

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.