Oslo Sporveier installerer Windows XP

Windows XP plattform skal implementeres til Oslo Sporveiers 650 arbeidsstasjoner fordelt på 5 lokalstasjoner.

Windows XP plattform skal implementeres til Oslo Sporveiers 650 arbeidsstasjoner fordelt på 5 lokalstasjoner.

Det er kompetanseselskapet Stover som vil være ansvarlig for utskiftning av plattformen Windows NT til Windows XP hos Oslo Sporveier.

Dette inkluderer utskiftning av PCèr, programmer og skrivere. Implementeringen av Windows XP har nylig startet og vil være ferdigstilt i løpet av første kvartal neste år. For Stover er avtalen med Oslo Sporveier på om lag 1 million kroner.

Til toppen