Oslo Taxi fornyer mobilavtale

Oslo Taxi fornyer sin mobilavtale med NetCom. Avtalen innebærer at NetCom blir hovedleverandør av fasttelefoni, i tillegg til at en innenfor avtalen skal inngå et faglig utviklingssamarbeid.

- Oslo Taxi er en av våre største kunder, sier Espen Torgersen, Key Accoutant Manager i NetCom Bedrift.

NetCom har avtaler med drosjesentraler i alle fylker, og avtalen i Oslo er en videreføring av avtalen som ble inngått i oktober i 1995. Avtalen inkluderer GSM-taletelefoni og -tekstprodukter, samt utenlandstrafikk og fjerndata. Nytt i avtalen er at NetCom også skal levere fastlinjetelefoni og produkter.

Samarbeidet skal inkludere produktutvikling for å ta i bruk GSM til å tømme skiftdata fra taksameterene, i tillegg til å bruke kortmeldingstjenesten (SMS) der Oslo Taxis system ikke har VHF-dekning. Målet er å redusere ventetiden for passasjerene.

Til toppen