Oslo vedtar IT-reform

Skal gi døgnåpen, heldigital forvaltning.

Oslo vedtar IT-reform
Sent, men godt? Mens Stockholm kan vise til 70 digitale innbyggertjenester, og København tilbyr over 50 heldigitale tilbud, er Oslo kommune foreløpig en IT-sinke uten noen tilsvarende tilbud. Nå går imidlertid et samlet bystyre i gang med å gjøre noe. Bilde: Alexander Ottesen/Wikimedia commons (fotofikling digi.no)

Inspirert av suksesshistoriene fra våre nabolands hovedsteder skal også Oslo kommune endelig få «heldigital, døgnåpen forvaltning».

Nettjenester for publikum skal erstatte det gamle skjemaveldet med treg og dyr postgang.

Finanskomiteen i Oslo kommue gikk onsdag enstemmig inn for å ta et «skikkelig skippertak». Det skjer etter dette forslaget fra SV-politiker Ivar Johansen.

- Forslaget skal nå sluttbehandles i bystyret, og hvor det sikkert også får enstemmig tilslutning. Dette kan bli bra for byens innbyggere, skriver Johansen i et blogginnlegg.

I finanskomiteens merknader vises det til byrådets tiltredelseserklæring, hvor det blant annet fremgår en intensjon om å utvikle flere og bedre elektroniske tjenester, en egen digital selvbetjeningsportal og innføring av elektronisk saksbehandling og kommunikasjon mellom borgere og kommunen som hovedprinsipp.

Planene minner i stor grad om regjeringens storstilte plan om å bli kvitt papirmølla, og innlede en ny epoke der den normale samhandlingen mellom folk og myndigheter ikke lenger skal være på papir, men i digital form.

Det har vært bred politisk enighet om at noe måtte gjøres med hovedstadens elendige digitale tilbud. Enkelte halvhjertede forsøk, som digital søknad for barnehageplass har så langt vært skjemmet av at svar ble returnert i vanlig postgang.

Samarbeid med staten

Høyres finansbyråd Kristin Vinje har tidligere invitert IKT-Norge til bystyret for å få innspill i saken. Vinje har også invitert staten ved fornyingsminister Rigmor Aasrud til et samarbeid om å få utviklet flere digitale tjenester.

Statsråd Aasrud tok kontakt med Oslo kommune etter å ha lest deres rop om hjelp i digi.no. Hun ønsker å få i stand et bredere samarbeid med flere større kommuner.

- Nå tar Oslo kommune grep og det er vi selvsagt veldig glade for. Både at en samlet finanskomite tar grep og at de har fått bistand fra oss, skriver direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge, Heidi Austlid i en kommentar til digi.no.

    Les også:

Les mer om: