Oslodrosjer satellitt-overvåkes

Oslo Taxi bruker Global Positioning System (GPS) for å overvåke bilene sine. Sentralen kan plassere bilene med en nøyaktighet på 80-100 meter til enhver tid. Oslo Taxi gjør i det hele tatt mye for å utnytte teknologiske og infrastrukturmessige muligheter.

Oslo Taxi bruker Global Positioning System (GPS) for å overvåke bilene sine. Sentralen kan plassere bilene med en nøyaktighet på 80-100 meter til enhver tid. Oslo Taxi gjør i det hele tatt mye for å utnytte teknologiske og infrastrukturmessige muligheter.

- Systemet brukes til å stedfeste bilen fra et hentested. Vi har jo ikke lov til å monitere bilen direkte, og det gjøres derfor kun når sjåføren ønsker det, sier Jan Bækkevold, driftssjef i Oslo Taxi. Og situasjoner hvor sjåføren har ønsket å bli monitert, er under ran og overfall. Da kan han trykke på en alarmknapp, og bilens posisjon dukker opp på et elektronisk kart på sentralen, hvor bilens posisjon oppdateres med intervaller på fem sekunder. Melding om bilens posisjon går så ut til alle drosjer i Oslo. I neste omgang blir politiet varslet.

GPS var tidligere forbeholdt militæret. Systemet baseres på kommunikasjon mellom en mottaker og en satellitt. De mest avanserte variantene av GPS er nå nede i få meters nøyaktighet, men dette er forbeholdt militære organer. De alment tilgjengelige variantene har en nøyaktighet på rundt 90 meter.

Hensikten med å installere et slikt satellitt-overvåkingssystem er selvfølgelig ikke bare for å bedre sikkerheten til de 5.000 sjåførene i Oslo Taxi. - Vi ønsker å øke den besatte kilometerprosenten. Tidligere hadde drosjene passasjerer 50 prosent av tiden. Nå er vi allerede oppe i 60-70 prosent. Målsetningen er å ligge stabilt rundt 75 prosent, og da snakker vi om en betydelig inntjeningsøkning, sier Bækkevold.

Nå begynner Oslo Taxi å se resultatene av mange års satsing for å kunne utnytte teknologiske og infrastrukturmessige muligheter. Utviklingen av satellittovervåkingssystemet begynte allerede i 1992, og innen 1. desember i år er GPS-mottaker installert i 1800 biler. - Like rundt hjørnet, kommer online informasjon om ankomster og avganger på Fornebu. Samtidig, kan drosjene se hvor mange biler som allerede er ved flyplassen, sier Bækkevold.

I løpet av høsten, vil også Oslo Taxi implementere "Taxi Voice" - drosjebestilling ved hjelp av tastaturet på telefonen. De ser også på bruk av Internett som interessant. - Det er litt for tidlig å si akkurat når, men drosjebestilling over Internett kommer, lover Bækkevold.

Oslo Taxi ligger et rimelig langt hestehode foran den øvrige drosjeutviklingen i Norge, og det har de tenkt til å utnytte. - Vi betjener allerede Elverum Taxi på vårt system. De deler frekvensen på vår satellittsentral med oss, og dette er noe vi håper på å videreutvikle, sier Bækkevold. Driftsavtalen med Elverum offentliggjøres 24. september, og skal vi tro Bækkevold, vil flere lokale drosjeselskaper hekte seg på etter hvert.

- Vi ligger såpass langt foran at både vi og andre drosjeselskaper vil kunne få store fordeler ved å inngå et samarbeide, sier han. Og med det signaliserer han at Oslo Taxi bare trenger å være tilknyttet hovedstaden i navnet. Med et kraftig sentralnettverk kan Oslo Taxi komme til å bli sentralen for en rekke lokale drosjeselskaper på Østlandsområdet.

Til toppen