Østerriksk tv sender på web

Østerrikes stats-tv ORF gjør sine lokale og sentrale nyhetssendinger tilgjengelige på web.

Østerrikes stats-tv ORF gjør sine lokale og sentrale nyhetssendinger tilgjengelige på web.

I begge tilfeller gjøres sendingene tilgjengelige åtte timer etter at de er sendt, dvs kl 03:30 om natta. Bildet til høyre er i sann størrelse. Lyden er som vanlig RealAudio, det vil si tilstrekkelig for å oppfatte vanlig tale.

Årsaken til tidsforskyvningen forklares å være den omstendelige prosessen som kreves når sendingen skal omformateres fra M-JPEG til RealVideo.

Du kan velge fritt blant siste ukes sendinger.

Webstedet var ikke tilgjengelig tirsdag ettermiddag, minutter etter den varslede Internett-streiken i landet.

Til toppen