Østfold får eget skolenett

Østfolds videregående skoler knyttes nå sammen i et felles datanett. Fylket blir dermed det første i landet som etablerer et slikt intranett mellom skolene.

Østfolds videregående skoler knyttes nå sammen i et felles datanett. Fylket blir dermed det første i landet som etablerer et slikt intranett mellom skolene.

I første omgang blir skolene i Halden og Sarpsborg med. Resten av skolene vil bli knyttet til nettet i løpet av et par år.

- Utbyggingen vil styrke det pedagogiske læringsmiljøet, noe som kommer både elever og lærere til gode, sier IT-sjef Ragnar Sørbye i Østfold fylkeskommune i en pressemelding fra Newswire.

Avdelingsdirektør Fred-Arne Ødegaard i Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet sier i pressemeldingen at utbyggingen "er meget interessant". Ødegaard er ansvarlig for IT-utdanningen i norsk skole. Han kjenner til flere fylkeskommuner som har planer om å bygge opp interne datanettverk mellom skolene, men ingen har foreløpig satt disse ut i live.

Nettet mellom Østfold-skolene er knyttet opp mot skoleadministrasjonen, og vil gi reduserte kostnader og bedre ressursutnyttelse gjennom sentralisering og bedre vilkår for samarbeid. Blant bruksområdene er overføring av data, bilder, telefoni og videokonferanser. Nettet har en overføringskapasitet på 100 Mbit/s.

Fullt utbygget vil det nye nettet omfatte 8000 elever, lærere og andre ansatte. I første omgang skal nettet prøves ut ved Borg videregående skole i Sarpsborg og Halden videregående skole. Nettet vil etter hvert omfatte totalt 12 skoler i Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Moss, Askim og Mysen.

Nettet gir elevene bedre mulighet til å søke etter litteratur og annen informasjon som kan komme til nytte i undervisningen. Elevene får dessuten bedre muligheter til å samarbeide på tvers av geografiske grenser og fagområder.

I løpet av de to siste årene har ElTele Østfold lagt et eget fibernett gjennom fylket, som nå skolene skal knyttes til. Fylkets sykehus ble knyttet til nettet tidligere i år. ElTele har også samlet fylkets aviser i sitt nett.

Til toppen