Østfold-kommuner blir digitale

EDB-sjef Endre Rangnes har fått seks Østfold-kommuner med på sin nye løsning.

Østfold-kommuner blir digitale

EDB-sjef Endre Rangnes har fått seks Østfold-kommuner med på sin nye løsning.

De siste årene har EDB investert store beløp i videreutvikling av sine administrative løsninger for offentlig sektor gjennom det nye løsningsområdet «EDB Digital Offentlighet.»

Løsningen er basert på IT-teknologi fra det SAP og skal gi en mer effektiv og helhetlig håndtering av kommunenes administrative behov enn løsningene kommunene tradisjonelt har benyttet.

Nå har seks Østfold-kommuner inngått avtale med EDB om å ta i bruk den nyutviklede løsninger for ressurs- og virksomhetsstyring i norske kommuner, EDB Digital Offentlighet. Avtalen har en samlet verdi på 10 millioner kroner og strekker seg over fire år.

- Dette er en strategisk viktig avtale for EDB. Vi opplever sterk interesse i markedet for våre nye løsninger, og denne tillitserklæringen fra de seks Østfold-kommunene viser atløsningen er attraktiv for norske kommuner, sier Thomas Holter, direktør for offentlig i EDB.

Samarbeidet gir kommunene en helhetlig løsning som inkluderer en teknologiplattform og integrasjonsmotor for å redusere IT-kostnader. Driftsmodellen som kommunene har valgt er basert på lokal installasjon av løsningene fra EDB, driftet hos Smaalensveven IKT.

De seks Østfold-kommunene som nå inngår avtale med EDB er Askim, Eidsberg, Hobøl, Trøgstad, Spydeberg og Skiptvedt. Kommunene i Indre Østfold har i mange år samarbeidet om tjenesteproduksjon og oppgaveløsning gjennom samarbeidskonstellasjonen Smaalensveven IKT. Dette samarbeidet er organisert som et interkommunalt selskap som også fungerer som innkjøpsselskap og faglig instans for eierne. Totalt innbyggertall er cirka 60.000.

Til toppen