Østfold-kommuner får IP-telefoni

Fire Østfold-kommuner har gått sammen om å grave et fibernett som skal benyttes til IP-telefoni.

16 av 18 kommuner i Østfold gikk i fjor ut med en felles anbudsrunde for omlegging av sine IT- og telefoniløsninger.

Resultatet ble en IP-løsning, som blant annet Ementor står bak, melder selskapet. Moss kommune er nå i full gang med å grave et fibernett som vil knytte kommunene Moss, Våler, Rygge og Råde sammen i det som vil hete Vansjønett. På sikt vil disse kommunene få en felles data- og telefonistruktur.

Tanken bak fiberringen er blant annet å støtte næringsutviklingen i området. Dette gjøres etter en modell fra Sandefjord.

Kommunene har også investert i videreutvikling av eksisterende hussentral slik at denne kan kjøre IP-telefoni i stor skala.

Ifølge Ementor hadde kommunene for ett år siden cirka 400 Centrex-linjer til 400 kroner i måneden. Det innebar en fast kostnad på rundt en million kroner. Nå er kommunene nede i 200 linjer, og skal i null om kort tid.

Investeringen i IP-telefoni skal være nedbetalt på omtrent ett år. Kommunene investerte for over ti år siden i Nortels telefoniløsninger som plattform for sitt telefonisystem.