Outsourcing til India i sterk vekst

India vil markere seg stadig sterkere i det globale markedet for fjerndrift av IT-tjenester, mener Giga.

India vil markere seg stadig sterkere i det globale markedet for fjerndrift av IT-tjenester, mener Giga.

I en rapport publisert onsdag, IT Trends 2003: Offshore Outsourcing, skriver Giga Information Group at fjerndrift av IT-tjenester og utviklingsoppdrag til India vil vokse med 25 prosent i år. Årsaken er at indiske selskaper er i stand til å levere en kombinasjon av utmerket kvalitet og konkurransedyktige priser.

Rapporten fra Giga bekrefter en nylig utgitt undersøkelse fra Gartner, som peker på at 70 prosent av amerikanske selskaper med et ”offshore outsourcing” budsjett på mer enn en million dollar, vil velge å fjerndrifte til India. Et eksempel er Bank of America som i år vil flytte IT-drift og -utvikling tilsvarende 1100 årsverk til India.

Driftsavtaler inngått med store serviceorganisasjoner som IBM Global Services og EDS medfører nesten alltid utsetting av tjenester til andre land, heter det i Giga-rapporten.

Giga skriver at India vil kunne dominere dette markedet inntil videre. Den eneste mulige utfordreren, Kina, har tilsvarende rimelig og kompetent arbeidskraft, men faller ut på grunn av dårlige engelskkunnskaper og et rykte for manglende respekt for opphavsrettsbestemmelser.

Til toppen