Over en gigabyte per sekund i lagring til tape

Forskningsinstituttet CERN skal ha satt ny fartsrekord i lagring til tape. Det hele skjedde under et eksperiment i slutten av mai. Men behovet er reelt nok.

Forskningsinstituttet CERN skal ha satt ny fartsrekord i lagring til tape. Det hele skjedde under et eksperiment i slutten av mai. Men behovet er reelt nok.

Ifølge CERN er forskningsinstituttet det første til bryte gigabyte per sekund-grensen for lagring av data til tape.

CERN benyttet 45 tapestasjoner av typen StoreTek T9940B i forsøket. Instituttet greide å opprettholde en lagringshastighet på minst 1,1 gigabytes i sekundet over en periode på flere timer, med en topphastighet på 1,2 gigabytes i sekundet. Dette tilsvarer å lagre en DVD-plate på drøyt fire sekunder. Over en periode på tre dager var ikke resultatet bedre enn 920 MB/s. Men også dette skal ifølge CERN være ny rekord.

    Les også:

Hver av de 45 tapestasjonene har en ukomprimert lagringskapasitet på 30 MB/s. Men komprimeringsfaktoren i forsøket var 1.3. Denne ble valgt fordi det tilsvarer det som kan oppnås med virkelige data fra eksperimenter CERN utfører.

Målet med forsøket er nemlig å vise at CERNs IT-avdeling greier å ta vare på de enorme dataratene som ventes å komme fra eksperimentene på CERNs Large Hadron Collider (LHC). Dette er en ny generasjon partikkelakselerator som nå bygges. Eksperimentene ventes å produsere data i rater på mer enn 100 MB i sekundet, og et spesielt eksperiment som kalles Alice, ventes å produsere data i en rate på 1,25 GB i sekundet. 40 servere benyttes for å generere dataene, som mellomlagres på 60 harddiskservere før de flyttes videre til tape. Maskinene er koblet sammen i et lokalnett med en overføringskapasitet på 10 Gb/s.

Dataene, som ventes å overstige 10 petabytes i året, vil bli lagret på tape i tillegg til at de vil bli distribuert utover i verden på harddisk. Årsaken er at dataene skal analyseres videre ved å bruke avanserte grid-teknologier for distribuert databehandling og datalagring.

Eksperimentene skal i et kort øyeblikk gjenskape de ekstreme forholdene som eksisterte rett etter Big Bang. Deretter skal forskerne i mange år framover studere resultatene for å få en bedre forståelse av de fundamentale lovene som styrer massen i universet.

Til toppen