Over halvparten har droppet Internet Explorer

digi.no-lesere har endret sine surfevaner, og gjør flere markante nettleser-bytter.

Over halvparten har droppet Internet Explorer

digi.no-lesere har endret sine surfevaner, og gjør flere markante nettleser-bytter.

Leserne av digi.no er på ingen måte representative for hele den websurfende befolkningen. Men det er ikke usannsynlig at teknologitrender blant leserne etter hvert vil forplante seg over i de bredere lag. Dette gjelder ikke minst bevisstheten rundt valg av nettleser og operativsystem.

TNS Gallup fører nøye statistikk over hvilke nettlesere og operativsystemer digi.no-leserne benytter, og på disse områdene har det skjedd en betydelig endring i løpet av noen vårmåneder.

I januar ble 51,3 prosent av besøkene på digi.no gjort med Internet Explorer. Over 2/3 av IE-brukerne benyttet IE7. De øvrige nettleserne hadde dermed en andel som var på under 50 prosent. Mest brukt var Firefox 2, med en andel på 28,8 prosent, fulgt av Opera med en andel på 13,4 prosent.

I forrige måned, altså mai, viste det seg at under halvparten av besøkene på digi.no ble gjort med en versjon av Internet Explorer. IE7 har sunket fra 35,0 til 33,7 prosent, IE6 har sunket fra 16,3 til 12,0 prosent, mens IE8 har dukket opp i statistikken, men besøk med IE8 beta 1 utgjorde i mai bare 0,1 prosent av det totale antallet.

TNS Gallup-tall for digi.no januar 2008 - nettleserandeler
TNS Gallup-tall for digi.no januar 2008 - nettleserandeler

Dette betyr at IE6 nå har blitt passert av Opera, som med en andel på 13,6 prosent har hatt en forsiktig økning siden januar.

Men også Firefox 2 taper andeler mellom januar og mai. Andelen er redusert med 1,3 prosentpoeng til 27,5 prosent.

TNS Gallup-tall for digi.no mai 2008 - nettleserandeler
TNS Gallup-tall for digi.no mai 2008 - nettleserandeler

En annen nettleser som ser ut til å tape stort i statistikken fra TNS Gallup, er Safari 3.0. I januar ble den benyttet av 3,3 prosent av leserne. I mai var andelen helt nede på 0,3 prosent. I begge tilfeller er andelen som bruker Safari for Windows forsvinnende liten. Vi mistenker at det er en feil i registreringen, for nesten hele fallet i bruken av Safari skjer mellom mars og april. Samtidig har samlebunken for ukjente nettlesere, som i statistikken kalles "Miscellaneous", økt tilsvarende. I februar var dette tallet 0,3 prosent. I mai var tallet på 4,6 prosent. Det kan bety at Safari egentlig har en andel på godt over fire prosent, men at statistikkverktøyet ikke gjenkjenner nettleseren. Forhåpentligvis blir dette korrigert til neste gang.

Den store vinneren i statistikken er Firefox 3, som ennå ikke er offisielt lansert. Lanseringsversjonen kommer trolig om noen få uker. I januar ble 1,3 prosent av besøkene på digi.no gjort med Firefox 3. I mai har dette tallet økt til 7,1 prosent. I de første dagene av juni er tallet ytterligere ett prosentpoeng høyere.

Mozilla satser på å sette ny verdensrekord i nedlasting det første døgnet etter at Firefox 3 blir lansert, noe som trolig vil føre til en svært kraftig vekst for denne versjonen i dagene som følger.

Når det gjelder operativsystemer er det fortsatt Windows som dominerer. I januar ble 88,7 prosent av besøkene på digi.no gjort med en Windows-variant. Langt de fleste benyttet Windows XP, andelen som benyttet Windows Vista var på 18,8 prosent. Blant de alternative operativsystemene var Mac OS X mest benyttet, med 5,8 prosent, fulgt av Linux med 4,6 prosent.

TNS Gallup-tall for digi.no januar 2008 - operativsystemandeler
TNS Gallup-tall for digi.no januar 2008 - operativsystemandeler

I mai står Windows Vista-maskiner for 22,8 prosent av besøkene. Veksten på fire prosentpoeng er likevel ikke så høy som fallet til Windows XP, fra 65,7 prosent i januar til 59,6 prosent i mai.

TNS Gallup-tall for digi.no mai 2008 - operativsystemandeler
TNS Gallup-tall for digi.no mai 2008 - operativsystemandeler

For de alternative operativsystemene ser det ut til at de potensielle problemene med registreringen av Safari-besøk også berører registreringen av operativsystemer. Andelen som benytter Mac OS X har nemlig falt til 3,1 prosent. Blant disse er det under 10 prosent som benytter Safari, mens Safari hadde en andel blant Mac OS X-brukerne i januar på nesten 60 prosent.

Også når det gjelder operativsystemer har samlebunken "Miscellaneous" for ikke gjenkjente operativsystemer, vokst betydelig, fra 0,3 prosent i januar til 4,6 prosent i mai. Det er nærliggende å tro at det mest av denne økningen skyldes Mac OS X-brukere som benytter Safari 3. Dette kan bety at andelen av digi.no-leserne som benytter Mac OS X, kan være så høy som 10 prosent.

Andelen av besøkene som er blitt gjort med Linux, var i mai på 5,6 prosent, noe som også er en økning. Men på grunn av de trolige problemene med registreringen av Safari, er sannsynligvis Mac OS X fortsatt større, selv om det ikke ser slik ut i diagrammet.

Som alltid er det en viss usikkerhet knyttet til statistikk som dette, hvor det kan finnes betydelige feilkilder. For å gi et mer samlet bilde over utviklingen i bruken av nettlesere og operativsystemer, oppfordrer vi lesere med tilgang til slike tall for andre norske nettsteder, om å oppgi dette i debatten. Dette kan godt gjøres anonymt, men det er fint om det blir oppgitt hva slags type nettsted det er snakk om.

    Les også:

Til toppen