– Over halvparten valgte smartmobil

Gartner og IDC oppsummerer smartmobilåret 2013.

– Over halvparten valgte smartmobil
Flaggskipmodellene utgjør en stadig mindre andel av det totale smartmobilsalget. Dette skyldes delvis at de velstående markedene er temmelig mettet, men ifølge Gartner også at de nyeste modellene i mindre grad enn tidligere har lokket eksisterende smartmobilbrukere til å oppgradere. Samsung Galaxy S4 er et eksempel på dette. Bilde:

En rekke analyseselskaper har allerede presentert sine rapporter om smartmobilmarkedet for fjerde kvartal og hele 2013, men tallene fra de to største, Gartner og IDC, har først blitt tilgjengelige det siste døgnet.

I denne artikkelen presenterte vi tallene fra ABI Research og Strategy Analytics, hvor særlig leveransetallene for Windows Phone spriker så mye at vi mistenker en regnefeil. Derfor er det interessant å se om andre analyser kan antyde hva som er det riktige.

Nå er det egentlig bare tallene til IDC som kan sammenlignes med tallene fra ABI Research og Strategy Analytics, siden disse dreier seg om leveranser til salgskanalene. Tallene fra Gartner dreier seg om salg til sluttkunder.

ABI Research oppgir som kjent at det ble levert 10,9 millioner Windows Phone-telefoner i fjerde kvartal, mens Strategy Analytics mener at det korrekte tallet er 9,4 millioner. IDC mener dog at begge de to tallene er for høye og at leveransene ikke var høyere enn 8,8 millioner. Det er kjent at Nokia leverte 8,2 millioner Windows Phone-mobiler i forrige kvartal, noe som betyr at det resterende må ha blitt levert av Nokias konkurrenter. I tredje kvartal leverte disse konkurrentene et sted mellom 0,3 og 1,4 millioner Windows Phone-enheter, alt ettersom hvilke av de tre analyseselskapene man tror mest på. Da leverte Nokia 8,8 millioner smartmobiler.

IDC mener at Windows Phone-leveransene med dette utgjorde en andel på 3,0 prosent av de totale smartmobilleveransene i dette kvartalet, også dette noe lavere enn tallene Strategy Analytics og ABI Research oppgir, henholdsvis 3,2 og 4,0 prosent.

Smartmobilleveransene i fjerde kvartal av 2013, ifølge IDC.
Smartmobilleveransene i fjerde kvartal av 2013, ifølge IDC. Bilde: IDC

Sammenlignet med fjerde kvartal i 2012 er det ingen tvil om at leveransene av Windows Phone har økt betydelig, opp fra 6,0 millioner i samme kvartal i 2012, ifølge IDC. Men det er viktig å huske at Windows Phone 8 først kom i november 2012, og at Microsofts kunngjøring om framtiden til Windows Phone 7.x-telefonene helt klart dempet interessen for disse under store deler av året.

Leveransene av Android har ifølge IDC vokst nesten like mye i prosent fra fjerde kvartal av 2012 til fjerde kvartal av 2013 som Windows Phone, begge over 40 prosent. Målt i antallet leverte enheter er Android-veksten derimot mer enn 23 ganger så stor i denne perioden.

Siden iOS kun leveres av Apple, og dessuten er det eneste mobiloperativsystemet selskapet benytter, gjengis de samme tallene i alle analysene, altså Apples egne tall. Veksten er på ingen måte stor nok til å beholde markedsandelene, men det er ingen fare for at iOS skal miste andreplassen med det første.

Smartmobilleveransene i 2013, ifølge IDC.
Smartmobilleveransene i 2013, ifølge IDC. Bilde: IDC

Ser man IDC tall for 2013 totalt, har Windows Phone helt klart vokst raskest i prosent, nesten 90,9 prosent, noe som førte Windows Phone opp på en klar tredjeplass blant plattformene, foran BlackBerry som fortsatt sliter.

2013 gikk likevel verst utover de mindre operativsystemenes samlede andel, noe som nok i særlig grad betyr Symbian. Leveransene falt med nesten 75 prosent.

Androids førsteplass forble utenfor rekkevidde for de konkurrerende systemene i 2013. Leveransene vokste med 58,7 prosent, betydelig raskere enn veksten i det totale smartmobilmarkedet som ifølge IDC var på 39,2 prosent. Veksten til iOS og Apple var på beskjedne 12,9 prosent, noe som nok først og fremst skyldes det høye prisnivået. Det meste av veksten foregikk i lavere prisklasser. Diagrammet nedenfor viser utviklingen i gjennomsnitts utsalgspris for de ulike plattformene. Alle, bortsett fra BlackBerry, går nedover. Men iOS ligger betydelig over alle de andre.

iCharts

Gartner

Som nevnt representerer tallene i Gartners rapport salg til brukere, ikke leveranser fra mobilprodusentene til distributørene. Derfor kan ikke tallene til Gartner umiddelbart sammenlignes med dem som er nevnt over.

Gartner har denne gang ikke offentliggjort tallene for de ulike plattformene i fjerde kvartal. I stedet er det bare tall for hele 2013 som er fritt tilgjengelig. De oppgitte andelene til de ulike plattformene er stort sett de samme som i rapport til IDC, men volumene er jevnt over en del lavere.

Salg av smartmobiler i 2013, sammenlignet for 2012, fordelt på plattformene.
Salg av smartmobiler i 2013, sammenlignet for 2012, fordelt på plattformene. Bilde: Gartner

Over 50 prosent

Gartner oppgir at 2013 var det første året det ble solgt flere smartmobiler enn ordinære mobiler, 53,6 prosent av drøyt 1,8 milliarder enheter totalt. Økningen skyldes sterk vekst i en de kommende markedene, og særlig i India hvor salget har økt med 166,8 prosent på et år. Salget i modne markeder sank derimot i fjerde kvartal i fjor. Gartner mener en viktig årsak er at mange ikke synes den nye funksjonaliteten toppmodellene har kommet med i det siste, har vært grunn nok til å oppgradere.

    Les også:

Les mer om: