Overfører to timers video på et halvt sekund

Amerikanske forskere har framstilt en elektrooptisk modulator med en kapasitet på opptil 100 Gbps, nok til å overføre to timers digital video på et halv sekund.

Amerikanske forskere har framstilt en elektrooptisk modulator med en kapasitet på opptil 100 Gbps, nok til å overføre to timers digital video på et halv sekund.

Forskergruppen er ledet av Larry Dalton, professor i kjemi ved University of Washington og University of Southern California. Modulatoren er beskrevet i en artikkel i den siste utgaven av Science, og rapportert i flere amerikanske medier, blant dem MSNBC og Reuters. Oppfinnelsen bygger på ni års undersøkelser av hvordan lyssignaler kan konverteres til elektriske signaler. Moderne fiberoptikk kan frakte data svært raskt. Flaskehalsen er nettopp å konvertere disse lyssignalene til elektriske signaler som kan tolkes av vanlig datautstyr.

Gjennombruddet kom da forskerne fant en måte å forme et materiale med organiske molekyler kjent som kromoforer - som nettopp er effektive til å konvertere lys til strøm - slik at de ikke forstyrret hverandre. Gruppen til Dalton oppnådde dette ved å innkapsle hver kromofor i en tynn hinne av polymerer eller plast.

Ifølge Dalton er elektrooptiske modulatorer basert på denne teknologien allerede demonstrert i kommersielle anvendelser. Den første praktiske bruken vil skje hos den amerikanske hær og luftforsvar i sommer. Utbredt kommersiell bruk kan komme om mellom to og fem år.

Dalton mener at en kapasitet på elektrooptisk modulering på 100 Gbps medfører helt nye muligheter innen overføring av kabel-tv, satellittsamband, svitsjing av optiske nettverk og fiberoptiske sensorer til medisinsk bruk. Han ser også for seg kromofor-baserte radarer uten bevegelige deler der materialet sprøytes på en overflate. Noe av interessen for oppdagelsen i det amerikanske forsvaret ligger her. Det også tenkes sivile anvendelser, for eksempel kollisjonsvarslende radarer på personbiler.

På et virkelig framtidsrettet plan, forestiller Dalton seg overføring av bevegelige og flimmerfrie tredimensjonale hologrammer.

Det gjenstår en del arbeid før alle drømmene kan realiseres. Blant annet må materialet gjøres hardere og mer termisk stabilt.

Forskerne har fått støtte fra en rekke militære instanser i USA samt National Science Foundation.

Les mer om bredbånd:


Bredbånd betyr frihet
Telia-penger skal ikke finansiere svensk bredbånd
Luftskip kan levere svensk bredbånd
Svenske "sosser" går for nasjonalt bredbånd
Storkontrakt til KPNQwest
Gratis bredbånd for alle
Microsoft vil tilby Internett per satellitt
Tjenesteleveranser og distribusjonsnett må skilles!
IT-bransjen lanserer plan mot Enoksen

Til toppen