Overgangen til nett-programvare blir tung

Å levere over internett i stedet for på CD vil skape store problemer for programvare-bransjen, spår Gartner.

Overgangen til nett-programvare blir tung

Å levere over internett i stedet for på CD vil skape store problemer for programvare-bransjen, spår Gartner.

Muligheten til å skape nettside som fungerer som programmer skaper enorme muligheter - og like store problemer for programvare-bransjen, skriver analyseselskaper Gartner i en fersk rapport.

SaaS eller Software as a service - som internett-baserte programvare nå ofte kalles, hylles som den nye store trenden som er i ferd med å støpe om hele programvare-bransjen. I stedet for selge CDer med evigvarende lisenser, vil programvare-industrien kunne leie ut sine systemer. Mindre administrasjon for kundene og mindre piratkopiering for leverandørene er to av fordelene.

Men overgangen blir krevende. Saas skaper utfordringer både når det gjelder teknikk, kompetanse og ikke minst inntektsmodeller. Har Gartner rett, vil mange store og små selskaper snuble i sine forsøk på å etablere internett-tilbud.

Gartner påpeker at mange forsøker seg med en gradvis overgang med modeller som kombinerer internett og tradisjonelle CDer/installasjon. Nei, hybridmodeller fungerer ikke, det vi har sett hittil fungerer dårlig. Hybrid-modellene er noe programvare-selskapene trenger i en overgangsfase og jobber med fordi de ikke orker tanken på å skjære igjennom. Vær modige og "tenk det utenkelige" er rådet Gartner serverer.

Det tekniske valgene er også mange og Gartner påpeker at programvare-selskapene må bestemme seg for hvor data skal lagres og hvor koden skal eksekveres, noe som vil avgjøre hvor mye drifting man skal tilby.

Gartners råd er brutalt: Opprett en helt ny og separate utviklingsavdeling for Saas-tilbudene og la dem konkurrere fritt med den eksisterende avdelingen. Hvis ikke blir de internett-baserte løsninger ikke gode nok. Dette vil skape friksjon innen selskapet, men den kostnaden må man bare ta, skriver Gartner.

Men denne avdelingen trenger andre typer kompetanse. Begynn å rekrutter med en gang, skriver Gartner og lister opp behov for folk på ajax, drift, bruker-grensesnitt og Java.

Til toppen