Overprising i Telia Norge

Kostnadene til infrastruktur er ikke tatt med i Telia Norges resultater, noe som sminker teleselskapets resultater til det bedre med mange millioner kroner. Denne ekstrakostnaden må eventuelle kjøpere av Telia Norge regne med, skriver Økonomisk Rapport.

Kostnadene til infrastruktur er ikke tatt med i Telia Norges resultater, noe som sminker teleselskapets resultater til det bedre med mange millioner kroner. Denne ekstrakostnaden må eventuelle kjøpere av Telia Norge regne med, skriver Økonomisk Rapport.

Det er direktør for fusjoner og oppkjøp i Telia AB, Michael Grant, som bekrefter overfor bladet at nettsiden i Telia Norge AS ligger i et datterselskap som ligger under Telia AB og ikke under Telia Norge. Dermed må selskap som ønsker å kjøpe Telia Norge også inkludere disse nettkostnadene når de skal regne på hvor interessant selskapet er for oppkjøp.

Grant vil ikke si hvor mange millioner det er snakk om, men bladet siterer analytikerkretser på at dette kommer opp i flere 100 millioner i samlet underskudd for selskapet som i 1998 omsatte for 660 millioner kroner. Dette er penger som Telia AB i dag ihvertfall budsjettmessig subsidierer Telia Norge med, og som trekker total-resultatet betydelig ned for Telia Norge, som ennå har til gode å tjene penger i Norge.

Grant sier at Telia Norge vil selges som én enhet. Hvor mye dette likevel betyr ved et salg er usikkert, og avhengiger av hvor interessant telia Norge blir for de aktuelle oppkjøpskandidatene. Blant de finnes mobilselskapet NetCom, Tele Danmark eller majoritetseier Ameritech og Tele 1 Europe er aktuelle kandidater, såvel som andre utfordrere som MCIWorldCom og France Telecom. Ameritech spiller faktisk på to hester i dette løpet, i tillegg til Tele Danmark kan selskapet i samarbeid med andre finne på å komme med et bud gjennom NetCom, der selskapet alene eier en femdel av aksjene.

Alle disse kandidatene er interessert i Telia Norges kundebase innenfor Internett og fasttelefoni, og vil gi et godt fotfeste i det norske markedet for kjøperne.

Når det gjelder verdien på Telia Norge, bekrefter Grant at Telia har gjort seg opp en mening, uten at han vi si mer om den saken. Men i markedet er det spekulert i 4-500 millioner kroner og opp til et par milliarder. Med utgangspunkt i omsetningen på 660 millioner kroner, ligger nok en antatt salgspris på over en milliard.

De foreløpige og ureviderte regnskapstallene for Telia Norge som ble sendt ut fra selskapet i januar viste et resultat før skatt på 107,8 millioner kroner, mens omsetningen endte på 660 millioner kroner. Informasjonssjef i Telia Norge, Hanne Dirdal, sier til digi.no at dette inkluderer alle kostnader, inkludert nett.

Til toppen