Overraskende nedtur i IT-salget

IT-salget i Norge pekte mot himmelen før nyttår, men i første kvartal har det overraskende falt.

IT-salget i Norge pekte mot himmelen før nyttår, men i første kvartal har det overraskende falt.

Påsken må ta noe av skylden, men tallene som nå kommer frem fra første kvartal tyder på at veksten i salget av IKT-produkter i Norge i det minste har tatt et hvileskjær, også når man kompenserer for dårlig salg i påsken, som kom i første kvartal i år og andre kvartal i fjor.

I fjor opplevde både nettbutikkene, systemintegratorene og distributørene kraftig tosifret vekst i produktsalget. Tallene fra fem selskaper som hittil har levert førstekvartalstall viser fall på mellom 4,2 og 12,7 prosent for alle sammen.

Kompletts problemer fikk mye omtale i pressen, og deres fall i omsetningen ble tolket som at de gjorde det dårligere enn markedet. Fallet fra 210 til 201 millioner i direktesalg i Norge er det første Komplett-sjef Eric Sandtrø kan huske. Samtidig har en rekke andre aktører mer eller mindre i stillhet kommet med liknende eller verre tall

Ementor fikk svært mye oppmerksomhet rundt sine dårlige kvartalstall, men det ble mindre oppstuss rundt det faktum at produktsalget i Norge falt fra 399 millioner til 382 millioner.

Computerland meldte også om fall i produktsalget på 5,4 prosent, sammenliknet med samme kvartal i fjor, tross økt tjenestesalg. Dette var en skikkelig nedtur etter 19 prosent økning i prosentsalget i fjor. Begge disse systemintegratorene klarte å snu trenden og øke produktsalg i fjor, etter flere år med skarpt fall. I dette kvartalet ble altså den gode trenden reversert.

Trenden blir også bekreftet av Dropzone, som hittil har hatt en jevn vekst. Salget i kvartalet falt med 4,8 prosent til 52,2 millioner kroner.

Bildet er komplett når også Scribona, som er størst på distribusjon i Norge, melder om fall.

For å oppsummere selger systemintegratorene mindre, nettbutikkene selger mindre, også Dropzone, som bare fokuserer på bedrifter, og den største distributøren taper salg.

Scribonas fall er på hele 12,7 prosent, fra 865 millioner til 755 millioner til kunder i Norge i første kvartal.

Det er ikke så mange andre selskaper som selger maskinvare som oppgir kvartalstall for Norge. Og blant disse fem viser altså alle et fall på mellom 4,2 og 12,7 prosent. Betyr det at markedet har falt?

– Påsken har nok påvirket noe. Men førstekvartal har ikke svart til forventningene etter et veldig bra fjerdekvartal, sier Øyvind Sæther, leder for Scribona i Norge.

Han mener ikke nødvendigvis at hele markedet har falt, men salget har flyttet seg, bort fra it-kanalen.

– Tall fra DMR viser nedgang i førstekvartal på 7,7 gjennom kanal, og DMR-rapporten er vanligvis veldig pålitelig. Men direktesalget har økt, sier han.

Han støtter seg til en IDC-rapport, der foreløpige tall viser 12 prosent vekst i totalmarkedet for bærbare, stasjonære PC-er og servere. IDCs tall måler riktignok antall enheter, ikke hva de ble omsatt for, men Sæther tror ikke prisfallet har vært større enn mellom 8 og 10 prosent siden samme kvartal i fjor. Hvis dette stemmer bør denne delen ha vokst med 2 til 4 prosent. Det betyr at direktesalg må ha kapret store markedsandeler.

– Dell øker nok salget, IBM har økt, delvis på grunn av deres Telenor-avtale, og jeg tror at Fujitsu Siemens og HP også har økt sin direkteandel, sier han.

Andre kvartal ser noe bedre ut enn det første, mener han.

Det nytter ikke å gi påsken all skylden, mener Gyrid Skaldeberg, finansdirektør i Komplett, men det var en varm påske, og det gir mindre salg.

Kompensert for dette mener hun at deres fall på rundt fem prosent egentlig ikke var noe fall sammenliknet med første kvartal i fjor. Men nullvekst er heller ikke vanlig kost for Komplett, som nylig tok et kraftig kursfall på aksjene etter fremleggelsen av kvartalstallene.

– Det har vært mye mer stille i markedet dette kvartalet generelt. Det er en helt klar trend at alle som har gitt ut tall synker, sier hun.

Det har vært en viss tørke på nye produkter som alle "må ha", mener hun. Og produkter som PCI-ekspress har ikke tatt av så mye som man hadde trodd

– Det har vært litt kjedelig det siste halvåret, og det har ikke kommet så mange nye produkter som har tatt av skikkelig. I fjor solgte vi for eksempel 85.000 minnepinner, sier hun.

Prisene har dessuten falt, og noen produkter mer enn andre, slik som skjermer.

Til toppen