Overraskende sterkt fra Apple i Q3 '98

Apple Computer overgikk markedets forventninger til fiskalt 3. kvartal 1998 med et netto overskudd på 101 millioner dollar - tilsvarende 65 cent per aksje fullt utvannet.

Apple Computer overgikk markedets forventninger til fiskalt 3. kvartal 1998 med et netto overskudd på 101 millioner dollar - tilsvarende 65 cent per aksje fullt utvannet.

Markedet hadde ventet et overskudd på 34 cent per aksje (fullt utvannet.) Salget i fiskalt 3. kvartal som endte 26. juni 1998 endte på 1,4 milliarder dollar som er det samme som det foregående kvartal da selskapet tjente 55 millioner dollar eller 38 cent (fullt utvannet) per aksje.

Overskuddet på 101 millioner dollar inkluderer ekstraordinære inntekter på 33 millioner dollar fra salget av 19 prosent av aksjene i det engelske prosessorselskapet ARM Holdings PLC og ekstraordinære kostnader på 7 millioner dollar for kjøp av et pågående forsknings- og utviklingsprosjekt fra Macromedia. Uten de ekstraordinære postene leverte selskapet et overskudd før skatt på 75 millioner dollar - 50 cent per aksje.

Selskapets bruttomarginer steg fra 24,8 prosent i fiskalt 2. kvartal 1998 til 25,7 prosent i fiskalt 3. kvartal. I en konferansesamtale med presse og analytikere begrunnet finansdirektør Fred Anderson marginveksten med færre varelageravskrivninger som følge av et enklere produktsortiment, bedre og mer agressive innkjøpsrutiner, høyere andel standardkomonenter i selskapets maskiner samt en lav andel av konsumentmaskiner i kvartalet. Anderson venter en liten nedgang i bruttomarginene ettersom andelen av konsumentmaskiner ledet an av iMac vil øke kraftig i neste kvartal. iMac lanseres som kjent i USA den 15. august.

Anderson var meget fornøyd med at omløpshastigheten på varalageret i kvartalet var steget til 30 og verdien redusert fra 257 milioner dollar i 2. kvartal til 129 millioner dollar i 3. kvartal.

- Vi er fortsatt ikke like flinke som Dell, men vi er på rett vei, sa Anderson.

Antall solgte enheter sank fra 650.000 til 644.000 i kvartalet som følge av manglende konsumentprodukter i Europa og Japan. Anderson venter at iMac vil bøte på dette i fiskalt fjerdekvartal hvor selskapet for første gang på flere år venter at salget vil vokse kvartalsvis sammenlignet med foregående år.

Steve Jobs var meget fornøyd med tallene.

- Apple hadde et fantastisk kvartal - vi solgte et rekordstort antall Power Macintosh G3 computere, kunder elskere våre nye PowerBook-maskiner, Apple hadde det største overskudd på flere år, og vi avsluttet kvartalet med det laveste varelagernivået blant de store PC-aktørene, sa Jobs i en melding.

Detaljer som Apples fiskale tredjekvartal finnes ved å følge lenke i margen til høyre kalt Apple - investorinformasjon.

Til toppen