"Overraskende" utvikling på nett?

Vi i Gallup er svært skeptisk til nettmålingene fra AC Nielsen. Vi mener AC Nielsens målinger gir systematiske skjevheter som får dramatiske følger for rangeringene av nettstedene.

Vi i Gallup er svært skeptisk til nettmålingene fra AC Nielsen. Vi mener AC Nielsens målinger gir systematiske skjevheter som får dramatiske følger for rangeringene av nettstedene.

ACNielsenss eRating måler kun bruk av Internett hjemme hos folk. Norsk Gallup vil i den forbindelse komme med noen kommentarer.
Les saken som digitoday har skrevet om dette tidligere:
Nielsen gir deg kun tall for hjemmesurfing

Norsk Gallup har siden 1996 levert de offisielle målingene for norske nettsteder. Tidligere ble disse publisert hvert kvartal, men fra og med
september vil vi komme med offisielle månedsrapporter bestående av en tre måneders glidende base. Gallups WEB Topp er data som er samlet inn i Forbruker & Media med 30.000 telefonintervjuer per år.

Utvalget består av alle som er 13 år eller eldre og som er bosatt i private husstander.

Målingene tar både for seg bruk av internett hjemme og på andre steder. Gallups WEB Topp måler derfor ALL bruk av internett, i motsetning til internett-panel (AC Nielsens metode, red. anm.) som kun er plassert hjemme hos folk.

Gallups WEB Topp for september vil bli rapportert 7. september, og er basert på 8.786 intervju for perioden mai til august. Foreløpige analyser viser høy grad av stabilitet, og resultatene avviker sterkt fra AC Nielsens eRating.

Dette er egentlig ikke overraskende siden Forbruker & Media er en landsrepresentativ undersøkelse, mens eRating kun måler bruken hjemmefra.
Siden bruk av internett hjemme avviker fra bruk andre steder, vil også rangeringene av nettsteder være forskjellige.

Internett-panel blant hjemmebrukere måler ikke hele markedet, og Gallups InterTrack fra juni viser at 46% har tilgang på internett hjemme og 30% på jobben.

Både våre målinger og ulike servermålinger viser at en betydelig andel av bruken foregår på dagtid fra arbeidsplassene

Internett-panel blant hjemmebrukere gir systematiske skjevheter. En rekke målinger, deriblant Gallups InterTrack, viser tydelige og logiske
mønster i hvem som bruker internett på ulike tider på jobb og hjemme. Stort sett er det slik at bruken på formiddagen domineres av yrkesaktive mellom 20-49 år, mens de under 20 år benytter nettet på kveldstid.

Gallups Web Topp for 2.kvartal viser klare forskjeller mellom hvem som bruker de ulike nettstedene. Her ser vi at jobbrelaterte nettsteder som f.eks. digitoday.no, DN Ajour og Hegnar Online har langt flere blant sine brukere som har høyere utdanning og inntekt.

Videre ser vi at jobbrelaterte nettsteder og nyhetstjenester som f.eks. VG, Dagbladet, Aftenposten, Nettavisen og NRK har relativt sett flere brukere blant de mellom 20-49 år, mens søkemoterer og startsider stort sett har en yngre aldersprofil.

Til toppen