Overrasket over Ementor-flukt

Rekrutteringsselskapene er overrasket over at så mange Ementor-ansatte har forlatt bedriften.

Rekrutteringsselskapene er overrasket over at så mange Ementor-ansatte har forlatt bedriften.

digi.no omtalte i går de ansattes flukt fra Ementor som hadde en utskiftning (turnover) på hele 18,7 prosent i staben. Av noe over 2.100 Ementor-ansatte i Norge, Sverige, Danmark og Finland, tilsier dette at mer enn 400 ansatte sluttet i løpet av fjoråret.

Mye av årsaken er trolig de mange årene med uro, oppsigelser og økonomiske problemer i selskapet som også har gjort at Ementor ikke har vært konkurransedyktig på lønn.

    Les også:

I snitt er turnoverprosenten i IKT-selskaper rundt 10.

Nå trenger Ementor å holde på de ansatte. I fjerde kvartal kom en lønnsøkning på i snitt 7,7 prosent, forteller selskapet.

Rekrutteringsselskapet Galileo som rekrutterer enten nyutdannende eller fristilte IT-folk til IT-bransjen i faste stillinger, stiller seg undrende til masseflukten.

Daglig leder Rolf Nævra bekrefter overfor digi.no at Ementor på ingen måte er overrepresentert i hans bunke over fristilte IT-folk.

Det kan tyde på at brorparten frivillig har valgt å gå over til konkurrerende bedrifter eller partnere.

Han mener det er beklagelig for Ementor å miste så mange mennesker som kan være dyrt å erstatte. I snitt tar det mellom tre til seks måneder før en konsulent er operativ i kundemarkedet og kan gi inntektsbringende gevinster til selskapet. I tilegg koster det bedrifter både tid og penger i form av annonser, internintervjuer og rekrutteringsbistand.

Det verste tapet kan være at kunden mister tillit til selskapet når en betrodd selger eller konsulent forsvinner. Ofte blir personer relatert til bedriften, og den personlige kontakten er gjerne avgjørende for gode kunderelasjoner.

Administrerende direktør Haakon Gellein i rekrutteringsselskapet Elan IT, forteller om store merkomkostninger ved feilansettelser. Han antyder mellom 700.000 og en million kroner i året.

- Med tanke på at personen går for halv maskin det første halve året og nyansatte skal sette seg inn i nye organisatoriske rutiner, kan dette fort bli dyrt for bedriften. I tillegg må lederen sette av tid til rekrutteringsprosessen, sier Gellein til digi.no.

Rolf Nævra mener en kombinasjon av faste ansatte og innleide kan være økonomisk gunstig for selskaper som må ha fokus på bunnlinje.

- Det vil alltid være topper som kan avlastes med profesjonell innleid hjelp. Markedet er stadig i endring og bransjen trenger faglig fleksibilitet, sier Nævra til digi.no.

I dag har markedet endret seg fra å ha en overkapasitet på erfarne konsulenter til at dette igjen er en mangelvare.

- Vi merker spesielt en stor etterspørsel etter konsulenter innen utvikling, IT-arkitektur og prosjektledelse, framholder Nævra.

Til toppen