Oversetter Cobol-kode automatisk

Oversetter Cobol-kode automatisk

Cobol-kompetansen er i ferd med å pensjoneres, og det haster å gjøre om koden til Java.

Cobol er et programmeringsspråk fra 1960-tallet som er brukt og fortsatt brukes til tunge og kritiske applikasjoner, spesielt innen bank og finans. Ifølge Gartner står Cobol fortsatt for mellom 12 og 15 prosent av all nyutvikling. En undersøkelse som Computerworld gjennomførte nylig, tydet på at 58 prosent av organisasjoner som bruker Cobol-baserte applikasjoner, fortsetter å utvikle nye applikasjoner i dette språket.

Problemet med dette går fram av en rapport Gartner publiserte i november i fjor: 60 prosent av Cobol-programmerer er minst 50 år gamle. Ifølge Financial Times er 50 prosent av IT-folk med stormaskinkompetanse – Cobol-folk flest arbeider mot stormaskiner – klare til å pensjoneres i løpet av 2007.

Det innebærer at mange bedrifter må legge om fra Cobol de nærmeste årene, med mindre de vil risikere et stadig økende problem med manglende tilgang på Cobol-kompetanse.

En av dem som forutså denne utviklingen allerede på 1990-tallet, briten Cyrus Montakab, stiftet i 2001 selskapet SoftwareMining. Forretningsideen er å selge produkter og tjenester som «gir nytt liv til nedarvede applikasjoner».

Sentralt i dette står automatiserte verktøy for å oversette Cobol-kode til Java eller C#. Andre verktøy trekker ut forretningslogikk fra Cobol-applikasjoner og dokumenterer dem i tekst og flytdiagrammer.

SoftwareMining legger modellen Rational Unified Process til grunn for sine oversettelsesprosjekter. Oversettelsene er lagt opp med tanke på videre utvikling gjennom stadige iterasjoner. Oversettelsen av Cobol-koden til kjørbar Java- eller C#-kode er første iterasjon, og omfatter disse trinn:

  1. Automatisk oversettelse til objektorientert kode i Java eller C#
  2. Gjennomgang av den oversatte koden med tanke på å fjerne «død kode»
  3. Migrering av data
  4. Testing
  5. Produksjon

Selskapet mener at deres teknologi bidrar til at denne første iterasjonen kan gjennomføres raskt, og at den nye koden allerede etter første iterasjon tilbyr ytelse tilsvarende den opprinnelige Cobol-koden. De peker også på den fordelen oversettelsen innebærer for miljøer som er i ferd med å legge om til tjenesteorientert arkitektur.

SoftwareMining har partnerskapsavtaler med Borland, IBM, OMG og Sun.

Til toppen