Overskudd takket være telenett

Det meste av Telenors resultat før skatt kan tilskrives Telenor Telecom Solutions, og da i hovedsak virksomheten til det gamle Telenor Nett. Både Internett og bredbåndstjenester øker tapene, mens utviklingen innenfor mobilsiden gir grunn til optimisme.

Det meste av Telenors resultat før skatt kan tilskrives Telenor Telecom Solutions, og da i hovedsak virksomheten til det gamle Telenor Nett. Både Internett og bredbåndstjenester øker tapene, mens utviklingen innenfor mobilsiden gir grunn til optimisme.

I den gamle Telenor-organisasjonen var det Telenor Nett som gav det største bidraget til selskapets overskudd. Den situasjonen har ikke endret seg og Telenor må fremdeles hvile seg til nettdelen av selskapet for å kunne plukke fram et overskudd å vise potensielle investorer. Nå er Telenor Nett plassert i Telenor Telecom Solutions sammen med Telenor Privat og det meste av Telenor Bedrift, og enhetens samlede bidrag til Telenors resultat før skatt er nesten 2,2 milliarder kroner i pluss.

Når Telenor samlet sett endte på et resultat før skatt på 1,97 milliarder kroner skyldes det at Bravida, Internett og bredbåndstjenester, sammen med mobilvirksomheten bidrar med nesten 480 millioner kroner, hvorav Internett alene står for 331 millioner kroner i minus. Internett endre på en omsetning på 763 millioner kroner, som betyr at selskapet tapte vel 50 øre for hver krone som ble omsatt.

Informasjonsdirektør i Nextra, Arne Cartridge, vil overfor digitoday.no ikke kommentere tallene i detalj, men sier at utviklingen er i tråd med planene.

- Vi har intensivert satsingen utenfor Norge, og de neste par årene vil ha en tilsvarende karakter som nå, sier han.

Bravida som i fjor kunne bidra med overraskende 65 millioner på resultatet før skatt, ligger nå igjen med røde tall. Dagens fusjon med svenske BPA skal forsøke å rette på det forholdet og allerede nå er det varslet at en børsnotering av Bravida kan komme så tidlig som i 2004.

Ut over nettdelen til Telenor gjør Telenor bare særlig med penger på det å selge annonser til telefonkatalogene sine, for Telenor Media kan levere et positivt bidrag til resultatet før skatt på 320 millioner kroner, riktignok en nedgang fra samme periode i fjor på 390 millioner kroner, som kommer samtidig med en omsetningsnedgang på nesten 130 millioner kroner.

Virksomheten som kan vise til størst vekst i driftsresultat, på over en halv milliard kroner er Telenor Mobile Communications som i forhold til omsetningen kan vise til en svært beskjeden minus i resultat før skatt på 73 millioner kroner, mot et driftsresultat på 1,27 milliarder kroner, av en omsetning på 7,1 milliarder kroner. Resultat før skatt svekkes med 31 millioner kroner, mens omsetningen øker med 1,2 milliarder kroner.

Til toppen