Overskuddet forduftet i Agresso

Agressoledelsen må krype til korset og skrive ned en større goodwillpost i regnskapet for første halvår. Dette er pinlig i disse fusjonstider.

Agressoledelsen må krype til korset og skrive ned en større goodwillpost i regnskapet for første halvår. Dette er pinlig i disse fusjonstider.

Programvareleverandøren Agresso måtte i dag krype til korset og korrigere resultatet og balansen for første halvår 2000.

Korreksjonene skyldes i første rekke endringer i forbindelse med bokføringen rundt oppsplittingen av virksomheten i Frankrike.

Ifølge selskapet skal disse endringene ikke ha noen innvirkning på kontantstrømmen og bare en liten positiv påvirkning på driftsresultatet i første halvår. Fullt så lyst ser det imidlertid ikke ut lenger ned i regnskapet.

Det som skjer er at goodwill relatert til den franske virksomheten nå elimineres i den konsoliderte balansen for Agresso Group ASA. Dette betyr i klartekst at goodwillposten reduseres med 56 millioner kroner.

Videre endres posten "Fortjeneste (tap) fra opphørt virksomhet". Fortjenesten her reduseres fra 30 millioner kroner. til ett tap på 16 millioner kroner.

Etter skatt fører disse dermed disse endringene til at egenkapitalen reduseres med 45 millioner kroner.

Overskudd før skatt ble i første omgang rapportert til 5,6 millioner kroner. Resultatet før skatt er nå korrigert ned til ett underskudd på 40,2 millioner kroner.

Ifølge selskapet forventes ikke korreksjonene å ha noen innvirkning på den planlagte fusjonen med Unit 4.

I forbindelse med børsmeldingen om disse korrigeringene presiserer selskapet også at utviklingen er bra i tredje kvartal Alle datterselskaper skal ifølge selskapet rapportere en markant stigning i salg av nye lisenser.

På denne bakgrunn forventer ledelsen å kunne vise en sterk inntjening med resultatmargin på over 10 prosent for tredje kvartal.

Fusjonsprosessen med Unit 4 er allerede en måned forsinket. Fusjonsprospektet ble i utgangspunktet lovet i midten av september og er enda ikke kommet. Selskapene har tidligere utsatt offentligjøringen til midten av oktober.

Det er sannsynlig at dagens melding kommer som ett resultat av en due dilligence gjennomgang foretatt av Unit 4 i forkant av prospektutarbeidelsen.

Kursen på Unit 4 er nå euro 43,25. Dette tilsvarer en teoretisk verdi på omlag NOK 20,15 pr. Agressoaksje.

Til toppen