Overskuddet ned i Telia

Telia reduserer overskuddet etter finansielle poster første halvår til 2,9 milliarder svenske kroner, ned fra 3,9 milliarder kroner i samme periode i fjor. Selskapet øker omsetningen med åtte prosent til 26,56 milliarder kroner.

Telia reduserer overskuddet etter finansielle poster første halvår til 2,9 milliarder svenske kroner, ned fra 3,9 milliarder kroner i samme periode i fjor. Selskapet øker omsetningen med åtte prosent til 26,56 milliarder kroner.

Telia opplever at konkurransen på det svenske telemarkedet hardner til, med den følge at prisene går ned og marginene til operatøren minsker. Nå opplever Telia ifølge halvårsberetningen konkurranse på mobiltelefoni. Foreløpig har prisnedgangen blitt kompensert ved at volumet har økt, foruten rasjonaliseringer i bedriften.

Internett står for hele 38 prosent av trafikken av lokaltrafikken i det faste telenettet, eller en vekst på 16 prosent fra samme halvår i fjor.

På mobiltelefoni øker Telia salget med vel ti prosent, og selskapet har nå vel 2,4 millioner mobilkunder. Per første halvår satt Telia dessuten med vel 150.000 mobilkunder i Danmark. I Finland har Telia så langt ikke fått sving på mobilsalget og i rapporten fra selskapet heter det at Sonera blokkerer for Telias tilgang til nasjonal roaming, en sak som er meldt til EU-kommisjonen.

Telias konsernsjef, Jan-Åke Kark skriver i sin kommentar til Telia-resultatet at Telia ekspanderer sterkt innenfor nye forretningsområder og markeder. Telia opplever god vekst på sine internasjonale aktiviteter, blant annet som en følge av børsnoteringen av polske Netia og irske Telecom Eireann. Telia investerer sterkt i utenlandske markeder, blant annet i det brasilske mobilselskapet Tess, Netia og Eesti Telekom.

Telias neste utfordring er 11. september da selskapet skal gi telekonkurrentene tilgang til selskapets kobbernett.

Til toppen