Overvåk huset ditt via Internett

Vakt Service har inngått en kontrakt med WebOn som kan gi nye sikkerhetstjenester for huseiere.

Vakt Service har inngått en kontrakt med WebOn som kan gi nye sikkerhetstjenester for huseiere.

Med 50.000 kunder og 900 ansatte er Vakt Service blant de største sikkerhetsleverandørene i Norge. Selskapet ruster opp på nett for å imøtekomme økt bruk av Internett som kommunikasjonskanal og en konstant teknologisk utvikling.

I nær fremtid vil Internett være en viktig kanal innen formidling av sikkerhetsinformasjon. Vakt Service forbereder seg derfor til å møte fremtidige krav ved å investere i internettløsning fra programvareselskapet WebOn AS. Kontrakten er nylig inngått mellom selskapene.

Vakt Service tror Internett vil stå sentralt innen framtidens sikkerhetstjenester.

– Vi registrerer at stadig flere mennesker både i jobb og privat orienterer seg på nettet. Det å få på plass en god web løsning er høyt prioritert. Vi valgte løsningen til WebOn ut fra den tekniske løsningen, medarbeidernes kompetanse og erfaring. Løsningen må være fleksibel og kostnadseffektiv ved endringer, sier Heine Wang, administrerende direktør i Vakt Service.

Selskapet vil lansere nye nettsider i løpet av februar, og vil tilrettelegge for videre vekst for å håndtere kundespesifikke behov og fremtidsrettet bruk av Internett, heter det videre i en pressemelding.

Til toppen