Overvåker alle PC-skjermene i klassen

LanSchool Monitor gir læreren miniatyrbilder av alle elevenes PC-skjermer, og adgang til straks å avslutte lek og porno.

LanSchool Monitor gir læreren miniatyrbilder av alle elevenes PC-skjermer, og adgang til straks å avslutte lek og porno.

LanSchool har i mange år levert et svært allsidig verktøy, også kalt LanSchool, for situasjoner der en lærer skal undervise i et datarom, der elevene sitter foran egne PC-er. Hovedpoenget med verktøyet var opprinnelig å sjekke hvert skjermbilde i lokalet, kringkaste lærerens eller et annet skjermbilde til alle, frakople alle elevtastaturene med et tastetrykk på lærer-PC-en, og andre hjelpemidler tilpasset et klasserom.

I sommer kom en oppgradering som økte mulighetene til blant annet også å vise miniatyrbilder av opptil 144 elevskjermer samtidig, sende tekstmeldinger til individuelle elevskjermer, lagre skjermbilder fra elevskjermene og til og med oppheve elev-PC-ens internettforbindelse.

Ved skolestart viste det seg at mange kjøpte programvaren utelukkende for disse overvåkningsfunksjonene, og at andre, blant annet bibliotekarer, viste interesse for det samme.

LanSchool har følgelig skilt ut over-
våkningstjenestene i et eget program kalt LanSchool Monitor. Bildet til høyre viser hvordan miniatyrbilder fra bruker-PC-er kan vises i et vindu på en overvåker-PC. Ved mistanke om lek eller porno kan overvåkeren sjekke skjermbildet i full størrelse, eller ta flere andre mottiltak, som å sende en tekstmelding for å oppfordre brukeren til å følge reglene, overta kontrollen over brukerens PC, lagre skjermbildet for å dokumentere overtramp, få fram en liste over webadresser som brukeren har besøkt, eller oppheve PC-ens internettaksess.


I USA foreligger rettsavgjørelser som hindrer bibliotek og skoler fra å installere internettfiltre på brukermaskiner, av hensyn til brukernes ytringsfrihet. LanSchool roses for å gi en mulighet til å kontrollere internettbruk på et offentlig sted, på en måte som gir mulighet til individuell oppfølging og direkte opplæring i hva som er skikk og bruk for surfere.

LanSchool Monitor kan bestilles fra selskapets nettsted. Prisen varierer fra 395 dollar per bruker og nedover med antall brukere, og omfatter tre års gratis support. Den kan installeres på nær sagt alle 32 biters Windows-klienter i et TCP/IP-nettverk.

Til toppen