Overvåker Internett-bruk - sparker ansatte

Det amerikanske tidsskriftet PC World skriver i sitt november-nummer at 9 av 200 undersøkte bedrifter har sparket ansatte som har misbrukt Internett fra sine arbeidsplasser.

Det amerikanske tidsskriftet PC World skriver i sitt november-nummer at 9 av 200 undersøkte bedrifter har sparket ansatte som har misbrukt Internett fra sine arbeidsplasser.

Undersøkelsen er allerede lagt ut på tidsskriftets hjemmeside. Den viser en stadig økende tendens i USA, særlig blant store bedrifter, til å overvåke de ansattes Internett-streif på arbeidsplassen. Hver tredje bedrift driver med slik overvåkning. Blant bedrifter med over 1000 ansatte er andelen to tredeler. Andelen overvåkende bedrifter øker: I løpet av de kommende tolv månedene regner ytterligere 12 prosent å ha installert systemer for å overvåke de ansattes Internett-streif.

Nesten 14 prosent av bedriftene som overvåker sine ansatte, har ikke informert dem om at overvåkning finner sted.

Blant arbeidstakerne er 65,8 prosent enige i at arbeidsgiveren har rett til å overvåke deres Internett-bruk. 26,8 prosent er uenige, 7,4 prosent er usikre. Hele 94,2 prosent krever at de må informeres om eventuell overvåking, 4,1 prosent er uenige og 1,7 prosent er usikre.

Overvåking er langt mer utbredt enn systemer som sperrer tilgangen til spesifikke nettsteder: Under 20 prosent av bedriftene i undersøkelsen anvendte slike systemer, som i hovedsak var rettet mot "voksensteder" på nettet. Ofte var overvåkingen ikke kontinuerlig, men preget av stikkprøver.

Arbeidsgiverne oppgir flere motiver for å overvåke Internett-bruken hos sine ansatte. 58 prosent vil slå ned på skoft, 47 prosent vil avverge nedlasting av piratkopiert programvare, og 33 prosent vil hindre at irrelevant streifing går utover Internett-ytelsen.

Amerikanske regler mot seksuell trakassering spiller en stor rolle når arbeidsgiverne vil slå ned på skoft, ofte streif innom "voksensteder" på nettet. Den som reagerer mot at en kollega har ubluferdige bilder på skjermen, vil sannsynligvis vinne et søksmål mot arbeidsgiveren som "tvinger folk til å arbeide i et seksuelt fiendtlig miljø."

Av de 200 bedriftene i undersøkelsen, var det ni som hadde sagt opp medarbeidere for å ha misbrukt sin Internett-tilgang. Den hyppigste formen for misbruk var knyttet til pornografi. Andre årsaker til oppsigelser var online handel, pengespill og private samtaler. Ved et tilfelle ble en høyt aktet systemadministrator sparket: Han hadde trosset flere advarsler og besøkt det samme pornostedet 15.000 ganger i løpet av én måned. I et annet tilfelle røyk jobben fordi man hadde brukt for mye tid på et Internett-forum om gjør-det-selv-reparasjoner i hjemmet.

Jurister oppfordrer alle selskaper til å gi medarbeidere skriftlig informasjon om rettigheter, plikter og begrensninger ved Internett-tilgang fra arbeidsplassen. Amerikansk lov gir arbeidsgivere rett til å overvåke elektronisk lagrede meldinger som telefonsvarere og e-post. Skal dette gjelde personlige meddelelser, må den ansatte gi sin samtykke. Loven oppgir ikke hvilken form en slik samtykke skal gis. I praksis er den ofte innbakt i generelle ansettelsesvilkår som man godtar straks man tar i mot jobben.

Til toppen