Overvåking vil gi korrekte tall

MMI sitter på en teknologi som gir korrekte oppslagstall for Internett. Ulempen er bare at de må overvåke flere tusen nettbrukere.

MMI sitter på en teknologi som gir korrekte oppslagstall for Internett. Ulempen er bare at de må overvåke flere tusen nettbrukere.

Sammen med selskapet GFK Norge AS sitter Markeds- og mediainstituttet (MMI) på eneretten til PC-meter i Norge. Denne teknologien innebærer at korrekte tall for oppslag og lesere på Internett utarbeides etter samme metode som dagens TV-Meter panel.

- Det er riktig at vi har rettighetene til denne teknologien, men problemet er at det er veldig dyrt i drift ennå, sier markedsdirektør Ida Berg i MMI til digi.no.

På samme måte som for TV-meter, vil PC-meteret følge et testpanel elektronisk på Internett. Men i motsetning til målinger av seertall i et begrenset antall kanaler på fjernsyn, vil PC-meteret registrere besøk på et nærmest ubegrenset antall nettsteder.

- På Internett er det så fragmentert bruk at det er vanskelig å få et testpanel som er stort nok til å være representativt for hele mediet. Det er få brukere som fordeler seg over mange sider, og det gjør at denne teknologien er veldig dyr i drift ennå, sier Berg.

Mens det for fjernsynsmålinger brukes testpaneler med 1.250 mennesker i USA, vil det for internettmålinger være nødvendig med rundt 10.000 mennesker i testpanelene for å få tallmateriale som er av samme kvalitet statistisk. Med fjernsynspaneler som ligger på 500 mennesker her til lands, betyr det nettpaneler på nærmere fem tusen mennesker. Så langt har det ikke vært noen som har vært villig til å ta kostnadene med dette i Norge.

Et annet hinder for PC-meteret er å få folk til å delta i testpanelet. Nettbrukere har så langt ikke vært særlig villig til å gi markedsførerne innsyn i privatlivet på nett.

I Tyskland er PC-meterteknologien under utprøving. Berg mener det vil ta tre-fire år før det er mulig å tjene penger på teknologien i Tyskland, og ennå lenger tid før den tas i bruk i Norge. Hun er likevel overbevist om at nye former for lesertall- og oppslagsmålinger etterhvert vil tvinge seg frem på det norske nettet.

- Vi er ennå helt i barndommen på Internett, på samme måte som vi var når fjernsynet kom for ti år siden. Men nettet gir andre muligheter for å måle respons enn andre medier, så utviklingen vil nok gå fortere her. Det er et spennende marked for instituttene og det kommer til å bli stort. Spørsmålet er bare hvor lang tid det tar før noen er villig til å betale for det.

Til toppen