Overvåkningsinitiativ stemplet "ugjennomførbart"

Amerikanske sikkerhetseksperter sammenlikner prosjektet Fidnet for et landsomfattende dataovervåkningssystem med 1980-tallets Star Wars-initiativ, og betrakter det som teknologisk umulig.

Amerikanske sikkerhetseksperter sammenlikner prosjektet Fidnet for et landsomfattende dataovervåkningssystem med 1980-tallets Star Wars-initiativ, og betrakter det som teknologisk umulig.

Star Wars-initiativet, offisielt kalt Strategic Defense Initiative eller SDI, skulle være et intelligent nettverk av kjernefysiske og andre moderne ødeleggelsesvåpen i baner rundt jorda, blant annet kraftige laserstrålere, for automatisk å gjengjelde enhver tenkbar sovjetisk militær offensiv mot USA. Prosjektet ble skrinlagt da presidentene Reagan og Gorbatsjov ble venner. De fleste teknologisynserne mente prosjektet var ugjennomførbart, men de holdt kjeft av hensyn til alle pengene som Star Wars drysset over USAs industri.

Fidnet-initiativet (se peker til artikkelen "FBI-plan for landsomfattende dataovervåkning vekker frykt") har på langt nær de samme økonomiske rammene som Star Wars - bare rundt 1,5 milliard dollar - og ekspertene er følgelig langt mer frittalende. ZDNet hevder at ingen av de mange ekspertene de har kontaktet for å få en reaksjon, tror Fidnet er gjennomførbart, selv om flere stiller seg positive til et offentlig engasjement for å beskytte essensielle offentlige og private IT-systemer.

Nå er ikke poenget med Fidnet å automatisere gjengjeldelsesaksjoner mot datasnokere. Hensikten er heller å etablere et varslingssystem med hurtigvirkende forsvarsmekanismer. Problemet er at ingen vet hvordan dagens automatiske snokvarslere (på engelsk: intrusion detection), kjent for sine mange feilmeldinger, skal kunne samordnes i et så enormt nettverk som USAs sikkerhetsmyndigheter ønsker seg.

Sikkerhetsarkitektursjef George Jalatis i Secure Computing nevner overfor ZDNet tre typer angrep som Fidnet ikke vil være i stand til å varsle om: Angrep av en type som ikke er kjent fra før, angrep som går så sakte at de ikke forstyrrer signalmønstrene som snokvarslerne analyserer, og angrep som er så raske at de er over innen snovarsleren rekker å reagere.

Den andre hovedkritikken mot Fidnet gjelder personvernet. Myndighetene har forsikret at forslaget skal granskes nøye av uavhengige organer, blant annet for å finne fram til regler og ordninger som kan sikre personvernet samtidig som kriminelle snokere blir avslørt.

Til toppen