Øyner løsning i 13. time

Lenge etter at Motorola har lagt planer for demontering av satellittsystemet Iridium, kaster et ukjent selskap inn et tilbud på det konkursrammede selskapet på tilsammen 30 millioner dollar.

Californiske CMC International har lagt inn et bud på nærmere 270 millioner kroner for Iridiums 66 satellitter, samt alt annet av utstyr, inventar, kundelister og jordstasjoner. Fordi Iridium er begjært konkurs er tilbudet levert til en konkursdomstol i delstaten Delaware i USA.

Selskapet tilbyr Iridiums eksisterende kreditorer med sikkerhet 6 prosents eierandel i CMC, mens kreditorer uten sikkerhet tilbys 1 prosents eierandel.

Motorola har ikke kommentert det nye tilbudet men fortsetter med arbeidet om å bringe de vel 66 satellittene ut av sine jordbaner for å styrte de mot jordatmosfæren der de vil brenne opp.

Iridium ble begjært konkurs i mars, og tjenesten opphørte formelt sett å eksistere 17. mars, men kunder har i realiteten hatt mulighet å ringe uforstyrret fram til nå. Selskapet har nå innskrenket muligheten for å kunne ringe til bare å gjelde fra en Iridium-telefon til en annen Iridium-telefon

Motorola har finansiert driften av de 66 satellittene siden konkursen i mars, noe som koster selskapet knappe 100 millioner kroner hver måned.

Til toppen