Øystein Larsen Dalheim og Sigurd Moengen til Orange Cyberdefense Norway

Går inn i rådgiveravdelingen..

Øystein Larsen Dalheim og Sigurd Moengen til Orange Cyberdefense Norway
Fra venstre Thomas Kronen, Øystein Larsen Dalheim og Sigurd Moengen. Orange Cyberdefense

Sikkerhetsselskapet Orange Cyberdefense Norway fortsetter å utvide teamet med seniorressurser, skriver selskapet i en pressemelding.