P4 innvilget ett liv til

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har innfridd forventningene og tildelt P4 konsesjonen de trenger for å overleve.

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har innfridd forventningene og tildelt P4 konsesjonen de trenger for å overleve.

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har tidligere sagt nei til fornyet konsesjon, da kanalen søkte på den konsesjonen de har hatt siden oppstarten. Den gikk som kjent til Kanal4.

De to søkerne, P4 og Kanal 5, sendte inn sine søknader til konsesjonen for reklamefinansierte radiosendinger i det femte riksnettet i FM-båndet 30. april i år og har siden ventet i spennning.

Denne tildelingen var livbøyen selskapet trengte for å fortsette driften også 1. januar 2004, da P4s gamle konsesjon går ut. Hadde ikke kanalen fått denne konsesjonen hadde det bare vært å kaste inn håndkleet.

- P4 Radio Hele Norge har presentert de mest ambisiøse og omfattende planene for radiodriften. P4 har presentert et programopplegg som er godt i tråd med våre krav i utlysingen om allmennkringkastingssendinger, egenproduserte nyheter og en tydelig kulturprofil, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Departementet har vurdert søkernes programplaner mot kriteriene i utlysningen. Begge søkere oppfyller programkravene. Men P4 fremstår som søkeren med størst variasjon og bredde i tilbudet, samtidig som søknaden er detaljert og forpliktende, heter det i begrunnelsen fra departementet.

Ifølge Kulturdepartementet har det vært hentet inn uavhengige vurderinger av søkernes programplaner fra en dansk og en svensk medieforsker. Uavhengig av hverandre, har de to konkludert med at P4s programplaner best imøtekommer kravene i utlysningen.

Til toppen