P4 Internett programvarehus

P4 Radio Hele Norge AS starter eget selskap, P4 Internett AS, for å tjene penger på å utvikle programvare og avanserte Internettløsninger.

P4 Radio Hele Norge AS starter eget selskap, P4 Internett AS, for å tjene penger på å utvikle programvare og avanserte Internettløsninger.

Radioselskapet P4 Radio Hele Norge AS (P4) skiller ut eget datterselskap, P4 Internett AS, for å rendyrke satsningen på Internett. P4 har fra før av en meget populær nettjeneste, P4-Nettet, som det nye selskapet vil ta over ansvaret for å drive.

digi:data slo av en prat med Roy Hovdan, fungerende daglig leder i det nystartede selskapet.

Hva er det egentlig dere skal holde på med?

- Vi skal først og fremst utvikle avansert programvare basert på Internett-teknologi. Målet er å utvikle spisskompetanse slik at vi kan levere tyngre løsninger for våre kunder i næringslivet, og vi skal ligge helt i fronten teknologisk. Vi vil også lage websider for bedrifter, men det blir ikke noe satsningsområde. Produksjon av websider er et område med mye konkurranse og lave marginer. På sikt skal vi også produsere innhold, og det er mulig at vi bygger opp en egen redaksjon uavhengig av P4. Dog, de neste to-tre årene vil vi samarbeide tett med P4 og dra nytte av deres ressurser.

- Noe vi virkelig tror på er shopping på Internett, så vi vil satse sterkt på å utvikle shoppingløsninger. Vi kan være webhotell for kunder som ønsker å legge sine løsninger på vår server, men det er ikke del av vår hovedsatsning.

Hvorfor lage eget selskap, P4 har jo allerede en egen Webserver?

- Vi måtte starte eget selskap for å få et skikkelig fokus på Internettsatsningen. Hvis ikke ville Internettjobbingen hele tiden bli underprioritert i forhold til radiosatsningen. Jeg vil også understreke at vi gjør dette for å tjene penger. Vi har stor tro på Internett. Igår, for eksempel, lanserte vi en tjeneste der vi publiserer aksjekurser med 15 minutters forsinkelse. Slike tjenester vil det komme mer av i tiden fremover.

- I forbindelse med oppstarten har vi knyttet til oss god kompetanse ved å fusjonere med utviklingsselskapet Føre Var ...AS.

Hvem er kundene?

- Større bedrifter og organisasjoner. Selvfølgelig blir kundemassen til P4 et utgangspunkt, men vi står helt fritt til å velge kunder. Vi satser på å levere prosjekter i flere hundre tusen kronersklassen, så det blir uaktuelt å jobbe for de minste bedriftene. Dette er en strategi ikke ulik den P4 følger i reklamesatsingen sin.

Hvor mange er dere i selskapet?

- Vi er seks ansatte og fire frilansere. Denne bemanningen vil greie seg ut året i og med at vi er midt i en flytteprosess. Ved utgangen av 1997 regner vi med å være 20 personer og ved utgangen av 1998 regner vi med å være 40 personerforutsatt at utviklingen går som vi tror.

- - - - -

P4s Internettstrategi er interessant både fra databransjens og mediabransjens ståsted. P4 Internett AS blir et Internett-programvarehus med aner fra mediebransjen. Dette er i kontrast til for eksempel Microsoft som er et programvarehussom i ferd med å bli en mediaaktør. Internett endrer etablerte strukturer i samfunnet og sammensmeltingen av deler av mediabransjen med deler av databransjen er et eksempel på dette.

Noe som forbauser meg er norske mediabedrifters relativt begrensete satsning på Internett. De satser "litt" på Internett, men beholde hovedfokuset på sine tradisjonelle produkter. Jeg tror det trengs full innsats, ikke venstrehåndsarbeid for å lykkes på Internett. Mediet er nemlig svært utfordrende og etterhvert som kundene venner seg til Internett, vil de stille skyhøye krav til dem som skal lykkes. P4 viser at de tar Internett på alvor. Dog gjenstår det å se om den kommersielt vellykkede mediabedriften P4 Radio Hele Norge AS kan skape det kommersielt vellykkede programvareselskapet P4 Internett AS.

Til toppen