P4 og NRK kan drive europeisk musikkradio

EU-kommisjonen sier ja til at TV- og radioselskap kan kjøpe en "one-stop-shop"-lisens for web-kringkasting. Lisensen vil være en billett til kringkasting av musikk til 18 EU- og EØS-land.

EU-kommisjonen sier ja til at TV- og radioselskap kan kjøpe en "one-stop-shop"-lisens for web-kringkasting. Lisensen vil være en billett til kringkasting av musikk til 18 EU- og EØS-land.

Det nye systemet erstatter dagens lisensordning der hver kringkaster må skaffe seg lisens fra hver rettighetsadministrator og innsamlingsorganisasjoner i de enkelte europeiske land.

I Norge gir bransjeorganisasjonen TONO opphavsrettighetshaverne en andel av radiospilling, mens GRAMO - musikernes, artistenes og plateselskapenes vederlagsbyrå - sørger for at artistene får sine andeler.

Når det gjelder internettmusikk er det først og fremst TONO som har funnet frem til et sentralisert vederlagssystem, mens GRAMO har vært tilbakeholdende i forhold til webcasting.

- Både forbrukere og rettighetshavere vil tjene på at det opprettes en regulert markedsplass for såkalt 'simulcasting', sier EUs konkurransekommisjonær Mario Monti til nyhetsbyrået Reuters.


Den nye markedsplassen Monti snakker om vil omfatte alle 15 EU-land samt EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein. Avtalen omfatter også rettighetsorganisasjoner i Sentral- og Øst-Europa, Asia, Sør-Amerika, Australia og New Zealand.

Simulcasting-begrepet brukes om radio- og TV-kringkastere som sender ut sine programmer via Internett parallelt med sin tradisjonelle sending gjennom eter eller kabel. Nesten uansett hvor du er i verden kan du altså følge ditt favorittmusikkprogram på TV eller radio via Internett forutsatt at 'din' kringkaster har skaffet seg den nødvendige "one-stop-shop"-lisensen.

Dette er EU-kommisjonens første store beslutning som omfatter en samlet administrasjon og lisensiering av opphavsrettslig vern for kommersiell utnyttelse av musikkverk som overføres via Internett. Ikke bare åpner avtalen for økt distribusjon for de enkelte kringkasterne, den vil også kunne føre til at rettighetsorganisasjonene i større grad enn før blir konkurrenter. I prinsippet vil radio- og TV-stasjoner kunne prute på prisene og se seg om i Europa etter de beste dealene, håper og tror EU-kommisjonen.

Alle som vil spille musikk i en offentlig sammenheng, om det er på et diskotek, på radio eller Internett, må i dag betale for rettigheten til å "leie" musikken. Hvert land har sine private organisasjoner som leier ut slike rettigheter. Det meste av pengene sendes til rettighetshaverne/artistene i roayalties, resten beholdes i organisasjonene for å dekke inn egne administrasjonskostnader.

- Den nye avtalen som sikrer multinasjonale lisenser vil åpne for konkurranse mellom organisasjonene innen EØS-området, slik at Europa blir ett marked, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding.

Litt på siden, men likevel relevant: BBC Online gjengir i dag en ny undersøkelse utført av Jupiter Media som viser at stadig flere Internett-brukere i økende grad bytter piratkopierte musikkfiler via såkalte P2P-nettverk (peer-to-peer). En hovedårsak til økningen er at stadig flere får bredbånd i heimen, noe som gjør at det går mye raskere å laste ned store musikkfiler.

Ifølge Jupiter European Online Survey bruker nesten 40 prosent av bredbåndsbrukerne sin Internett-tillknytning til å dele musikk online, mot bare 18 prosent av modem-brukerne med oppringt samband.

Her er nøkkeltallene:
- 39 prosent av bredbåndbrukerne bytter musikk med andre nettbrukere
- 18 prosent av nettbrukerne med oppringt modem benytter fildelingstjenester
- 44 prosent av nettbrukerne sier de ikke vil betale for musikk, verken nå eller senere.

Til toppen