På bedringens vei for NetCom

Til tross for en minus de første ni månedene i år på 280 millioner kroner mener NetCom-ledelsen at de er på bedringens vei og regner med overskudd en gang til neste år.

Til tross for en minus de første ni månedene i år på 280 millioner kroner mener NetCom-ledelsen at de er på bedringens vei og regner med overskudd en gang til neste år.

Tross underskuddet er tallene bedre enn på samme tid i fjor, da NetCom-ledelsen med administrerende direktør Gert Munthe i spissen måtte konstatere et underskudd på 630 millioner kroner. Forbedringen er på 350 millioner kroner det siste året.

På en pressekonferanse onsdag sa Munthe at NetCom nå går i riktig retning. - Vi konstaterer økt omsetning og økt kundevekst i oktober.

På mandag hadde NetCom 253.247 kunder, som er en økning på vel 10.000 siden årsskiftet. En vesentlig del av økningen fant sted i oktober. Faktisk har ikke selskapet fått flere kunder siden sommeren/høsten 1995 da mobiltelefonene kostet en krone og kvaliteteten var like så.

Gert Munthe måtte medgi at mye av veksten ble skapt av tilbud som ikke holdt kvalitetsmessig sett. Dette har fått følger for selskapet i form av dårligere kvalitet på mobiltelefonene til kundene, dårlig oppfølging i forhandlerleddet og lav kundelojalitet.

Selskapet har imidlertid forsøkt å bøte på sakadene. Satsingen på elektronikkjeder som Klart Svar og Binders, kampanjer for å bedre kundelojaliteten og aktiv priskonkurranse mot hovedkonkurrenten Telenor Mobil gir resultat.

- Vi er ennå ikke fornøyd men regner med at veksten i kundemassen skal fortsette slik at vi skal havne på mellom 260.000 og 270.000 kunder ved årsskiftet, sa Munthe til et titalls pressefolk.


Resultat per 3. kvartal 1996 - NetCom GSM
(i 1000 kroner) fjorårets tall i parantes
Driftsinntekter: 778.917 ( 440.685)
Driftsresultat: - 161.769 (- 533.709)
Res. før skatt: - 279.190 (- 628.429)
Sum eiendeler: 1.909.363 (1.148.848)
Korts. gjeld: 229.871 (428.551)
Egenkapital: - 118.267 (- 813.401)
Til toppen