På nett med innbyggerne

Regjeringen vil tilby bedre digitale tjenester, skriver IT-minister Rigmor Aasrud i digi.no.

På nett med innbyggerne
Fornyingsminister Rigmor Aasrud presenterte onsdag regjeringens planer for å digitalisere offentlig sektor. I dette leserinnlegget legger hun fram hovedtrekkene i planene. Bilde: Per Ervland

KOMMENTAR: Norge trenger en sterk og effektiv forvaltning for å levere gode tjenester til innbyggere og næringsliv. Dagens forvaltning er bra og har høy tillit i befolkningen. Regjeringen ønsker å gjøre den enda bedre. Vi vil gjøre det enklere for innbyggerne og næringslivet å bruke tjenester og kommunisere med det offentlige og skal derfor digitalisere offentlige tjenester og tjenesteproduksjon.

Regjeringens digitaliseringsprogram som statsministeren og jeg la fram i dag, forteller hva vi vil og hvordan vi vil gjøre det. Digitaliseringsprogrammet signaliserer en viktig endring. Nettbaserte tjenester, ikke papirpost, vil bli hovedregelen for forvaltningens møte med innbyggere og næringsliv. I dag må du gi uttrykkelig godkjenning for å motta digital post fra forvaltningen. I fremtiden vil dette prinsippet snus. Du vil motta posten digitalt med mindre du reserverer deg.

Regjeringen tar sikte på at du som innbygger skal

  • tilbys flere, bedre og smartere digitale tjenester. Offentlige tjenester fra ulike virksomheter skal kobles sammen i én og samme nettjeneste dersom tjenestene logisk hører sammen. Slik kan du få utført tjenester fra flere offentlige etater i ett og samme ærend.
  • få post fra forvaltningen tilsendt til én sikker, digital postkasse. Du vil motta varsel på sms eller e-post når du har mottatt et digitalt brev fra det offentlige. All post fra forvaltningen kommer samlet til ett sted og ikke i mange forskjellige postkasser om du ikke reserverer deg mot dette.
  • slippe å oppgi kontaktinformasjon slik som e-postadresse og mobiltelefonnummer flere ganger til ulike etater.

Et godt og effektivt digitalt møte med det offentlige krever et samordnet politisk grep på flere områder. For det første vil regjeringen gjennomgå regelverket slik at lover og forskrifter ikke står i veien for utviklingen av digitale tjenester og digital saksbehandling.

For det andre vil vi utvikle noen felles IKT-løsninger, som offentlige virksomheter skal bruke til å lage flere gode digitale tjenester. Vi vil blant annet fremme utbredelse av eID for tjenester som krever den høyeste sikkerheten, til hele befolkningen. Vi vil tilby alle innbyggere en digital postkasse, og samle innbyggernes digitale kontaktinformasjon som epostadresse og mobiltelefonnummer i et felles register. Vi vil også videreutvikle Altinn, samt forbedre grunndataregistre om personer (Folkeregisteret, bedrifter (Enhetsregisteret) og eiendom (Matrikkelen) for felles bruk i det offentlige.

For det tredje vil vi ha sikkerheten og personvern i fokus. De felles IKT-løsningene i staten skal være effektive, robuste og ivareta sikkerheten, slik at opplysninger brukes til riktige formål og ikke kommer på avveie. Regjeringen vil legge frem nye nasjonale retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten.

Programmet regjeringen nå har lagt fram gir et langsiktig perspektiv for utviklingen av offentlige tjenester. Det vil ligge til grunn for utvikling av digitale arbeidsprosesser i forvaltningen. Og det vil være regjeringens plan for videre arbeid med digitalisering av offentlig sektor.

Jeg tror digitaliseringen vil styrke og forbedre offentlig sektor i de kommende årene. Digitalisering vil gi et bedre og raskere møte med offentlig sektor for innbyggere og næringsliv. Og det vil gi bedre ressursbruk i offentlig sektor.

    Les også:

Les mer om: