På "sommerleir" for å lære om neurale nettverk

Siste uke i juli arrangeres CyberCamp, hvor data- og teknologi-interessert ungdom møtes for å lære mer om for eksempel neurale nettverk, kybernetikk, kryptering eller nettverkskommunikasjon.

Siste uke i juli arrangeres CyberCamp, hvor data- og teknologi-interessert ungdom møtes for å lære mer om for eksempel neurale nettverk, kybernetikk, kryptering eller nettverkskommunikasjon.

Til sommeren arrangerer NTNU og Forbundet Unge Forskere et seminar for data og teknologi-interessert ungdom. CyberCamp, som går av stabelen siste uke i juli, vil samle tyve ungdommer for at disse skal få utvidet sine kunnskaper innen data og teknologi. Seminaret vil bestå av foredrag, prosjektorientert gruppearbeid og egne forskningsoppgaver.

I tillegg til det rent teknologiske er det et ønske om å dekke etiske og moralske sider ved datautvikling.

De siste tyve årenes utvikling innenfor datateknologi og databehandling har vært dramatisk og ført til enorme omveltninger i samfunnet og innenfor teknisk forskning. Emnet vil derfor by på et variert spekter av temaer, samt fleksibilitet innenfor disse. Blant temaene som er aktuelle for forelesninger og gruppearbeid er blant annet kunstig intelligens og neurale nettverk, kybernetikk - selvregulerende systemer, virtuell virkelighet, grafisk behandling, supermaskiner, datasikkerhet - kryptering, nettverkskommunikasjon og etiske sider ved fremtidens mediasamfunn

For at seminaret skal nå det nivå som er ønskelig, samt være av en seriøs art, stilles det visse krav til deltagernes kunnskapsnivå. Dette innebærer god kjennskap til Internett, ulike datamaskingrensesnitt, samt at man helst må kunne et programmeringsspråk.

Utvelgelse vil skje ved vurdering av søknader. Kristian Eide i CyberCamps prosjektgruppe sier til digi.no at tyve deltakere er et passende antall fordi det da blir mer fokus på hver enkelt deltaker. Det skal være fire grupper med fem deltakere i hver, og alle skal få komme med sine bidrag.

Eide vet ikke hvor stor pågang det vil bli, da det er første gang et slikt seminar arrangeres. Han understreker at det skal være et faglig seriøst arrangement, hvor man skal samles for å lære noe. Ungdommene som oppfordres til å søke bør ha fullført matematikk og fysikk på nivå med andre-året på videregående skole.

Rekruttering av deltakerne, enten som fremtidige studenter ved NTNU eller som ansatte i ulike teknologibedrifter, er ikke utelukket, sier Eide.

For mer informasjon eller påmelding kan du følge pekeren under saken.

Til toppen