På sprang for bedre norske mobilapplikasjoner

Med den svenske storheten HiQ i ryggen er Systek og Tellu klare for iPhone, Android og 4G.

På sprang for bedre norske mobilapplikasjoner

Med den svenske storheten HiQ i ryggen er Systek og Tellu klare for iPhone, Android og 4G.

De to norske utviklingsselskapene Systek og Tellu har i flere år samarbeidet om løsninger innen mobilitet og sikkerhet. De har blant annet bidratt til kjente prosjekter som Ericsson Mobile Commerce Platform, Telenor Mobil Handel, BankID og BankID Mobil, samt et forskningsprosjekt for Skatteetaten siktet mot mobile løsninger med strenge krav til personvern.

Sikre mobiltjenester er i vinden. For å sikre tilgang til ressurser og utvidet kompetansespekter, har Systek og Tellu inngått en avtale med det store svenske utviklingsselskapet HiQ.

Fram til for noen år siden var HiQ representert i Norge med et eget datterselskap. Siden det ble lagt ned, har HiQ ikke vært tilstede i Norge. Samtidig har de utvidet sin virksomhet kraftig, og teller i dag 1000 medarbeidere fordelt på tre nordiske land – Sverige, Finland og Danmark – samt Russland.

HiQ oppnådde i 2009 en omsetning på 1,06 milliarder svenske kroner, og et nettoresultat etter skatt på 106 millioner. Blant kundene er nordiske størrelser som ABB, Ericsson, Handelsbanken, Nokia, SAAB, Volvo, Tele2 og Telenor, i tillegg til Nasdaq.

For de langt mindre norske partnerne – Systek disponerer rundt 30 årsverk, Tellu rundt 10 – innebærer dette en kraftig utvidelse av evnen til å ta på seg omfattende og utfordrende oppdrag.

– For oss innebærer dette at vi får tyngre kompetanse i ryggen. Vi blir mye sterkere på iPhone og Android, og vi vil kunne påta oss større portalprosjekter innen både web og mobil. Vi vil videre få økt kompetanse innen design av brukergrensesnitt for mobil. Vi får tilgang til HiQ-folk i Sverige og Russland, og vi kan gi tilbud på større prosjekter, sier Systeks markedssjef Bjørn Sloth til digi.no.

Sloth sier at de nærmeste månedene vil benyttes til å få ting på plass, og at den store positive virkningen på de norske partnernes omsetning først vil komme i løpet av 2011. Et forsiktig anslag er fem millioner i økt omsetning i 2011, og at dette vil øke etter hvert som markedet blir oppmerksomt på den økte leveransekraften gjennom samarbeidet mellom Systek, Tellu og HiQ.

– Brukskvalitet er en kritisk suksessfaktor for at en mobil tjeneste skal lykkes. Vi ser at vi med HiQ i ryggen dekker hele verdikjeden, og alle varianter av teknologi og håndsett, sier Sloth.

Bjørn Sloth i Systek tror samarbeidet med HiQ vil gjøre det enklere for dem å utvikle mobilapplikasjoner for norske bedrifter, der brukerne også skal kunne velge iPhone i tillegg til Symbian, Android og Windows Mobile.
Bjørn Sloth i Systek tror samarbeidet med HiQ vil gjøre det enklere for dem å utvikle mobilapplikasjoner for norske bedrifter, der brukerne også skal kunne velge iPhone i tillegg til Symbian, Android og Windows Mobile.

En avgjørende grunn til å sikre seg større ressurser og bredere kompetanse, er å kunne sørge for at løsningen man lager virker på alle aktuelle mobiltelefoner.

– 80 prosent av kostnadene i livssyklusen til programvare ligger i vedlikeholds- og supportkostnader. For å få denne kostnaden så lav som mulig er det viktig å utvikle løsninger som virker på alle mobilterminaler. Dette var enklere før iPhone ble introdusert i markedet.

Utfordringen med iPhone er at plattformen ikke støtter Java.

– Vi bruker Java-rammeverk som gjør det lettere å få ting til å virke på ulike plattformer. For å få applikasjoner til å kjøre på iPhone må kjernen konverteres fra Java til C++. iPhones suksess skyldes i stor grad et lekkert brukergrensesnitt. Vi benytter derfor iPhones egne presentasjonselementer.

Fra ståstedet til mobilutviklere som retter seg mot flere plattformer, er Android og Symbian enklere å forholde seg til enn iPhone.

– Android tar Java direkte, og ser veldig bra ut. Symbian og andre operativsystemer, som fortsatt styrer 90 prosent av mobilterminalene i markedet, har støttet Java hele tiden. Windows Mobile støtter også Java, men krever spesielle tilpasninger på noen områder, for eksempel start av applikasjoner via SMS.

Sloth understreker at 80 prosent av utviklingen av en mobil tjeneste er på serversiden og på kjernesystemene.

– Fra før har vi vært kjent for å kunne levere systemer med til tider ekstreme krav til ytelse, pålitelighet og skalerbarhet. Eksempler på dette er utvikling av systemer for Kongsberg-gruppen, FMC Kongsberg Subsea og ABB. Vi mener at HiQ-avtalen gir oss tyngde til å ta på oss større prosjekter på serversiden, der det kreves tjenesteorientert arkitektur med høy ytelse samt høy grad av pålitelighet og skalerbarhet.

Til slutt viser Sloth til at HiQ har deltatt i utviklingen av infrastrukturen til 4. generasjons mobilnettverk.

– Dette er verdifullt for oss når norske operatører skal i gang med nettverk og tjenester for 4G.

    Les også:

Til toppen