På tide å ansette internettdirektøren

NetCom har gjort det, Orkla og Bull er i ferd med å gjøre det. Vår nye spaltist, Antoni Pisani i Mind Norge, mener at flere nå bør tenke på å ansette internettdirektøren.

NetCom har gjort det, Orkla og Bull er i ferd med å gjøre det. Vår nye spaltist, Antoni Pisani i Mind Norge, mener at flere nå bør tenke på å ansette internettdirektøren.

  • Debatt

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Debattinnlegg kan sendes til tips@digi.no

Kommentarvignetten til Antoni Pisani – Pisanis espresso

Norske bedriftsledere beskyldes for manglende evne eller vilje til å utnytte Internett i bedriftens strategi og kjernevirksomhet, og en rekke medieutspill den siste tiden har beskrevet en "forgubbing" i norsk næringsliv.

Nesten ukentlig lanseres ny teknologi, nye portaler og e-handelsløsninger og nye strategiske samarbeid. Felles for flere av aktørene bak er at de ikke representerer etablerte selskaper innenfor de respektive bransjene. Ledelsen i mange store, etablerte bedrifter sitter rolig og ser på at nye aktører i deres bransjer investerer store summer på Internett- og e-handelsløsninger.

Er dette en bevisst strategi, manglende kunnskap, frykt eller rett og slett avmakt?

Jeg tror den avventende holdningen i stor grad skyldes mangel på kunnskap om nettets strategiske verdi. Man mangler en egen internettstrategi - eller klarer ikke å forankre den i overordnede forretningsstrategier. Det er riktignok ingen som sitter med sikker kunnskap om hvordan Internett vil påvirke norsk næringsliv på lengre sikt, men vi ser allerede at påvirkningen øker progressivt.

Å fortsatt bli sittende på tilskuerplass og vente for å se hva som skjer, virker rett og slett merkelig - hvor typisk norsk det enn måtte være.

Mitt forslag til større organisasjoner i Norge vil være å følge NetComs eksempel og utvide ledergruppen med en internettdirektør. Legger man ansvaret for internettsatsingen hos IT- eller markedsdirektøren vil man i beste fall risikere venstrehåndsarbeid. Det er viktig at internettdirektøren står fritt i forhold til alle andre funksjonsstrategier, samtidig som han

har ansvar for å implementere den i overordnet strategi. Det synes for meg utenkelig at en person med ett eller flere andre funksjonsansvar, være seg markeds-, informasjons- eller IT-ansvar, kan fylle rollen tilfredsstillende.

Hastigheten i Internetts utvikling er utrolig - vi snakker om syv internettår i et kalenderår. Når vi også vet at Internett som verktøy i stadig større grad blir forretningskritisk, sier dette noe om de krav som stilles til internettansvarlig i en bedrift. Det er ikke tilfredsstillende med en IT-kyndig person med teknisk eller merkantil IT-bakgrunn. Vedkommende må ha

leder- og strategikvalifikasjoner - og være genuint og kontinuerlig opptatt av hvordan de siste trender og tekniske eller kommersielle nyvinninger innen Internett og nye medier kan utnyttes til bedriftens beste.

Ved å la internettdirektørens "levetid" gjenspeile utviklingstakten på området, og sørge for at stillingen alltid er besatt av de som kan mest om det siste, sikres både investeringens lønnsomhet og bedriftens konkurranseevne i en verden med stadig raskere endringer.

 

Les også

Til toppen