På tide å bytte ut filsystem med database

Oracle 11g henter dokumenter minst like kjapt som filsystemet i Linux, sier Andrew Sutherland.

På tide å bytte ut filsystem med database

Oracle 11g henter dokumenter minst like kjapt som filsystemet i Linux, sier Andrew Sutherland.

Oracle Norge gjennomførte i går et stort kunde- og partnerarrangement i Oslo, der den nye databasen 11g fikk mye oppmerksomhet. Oracle Database 11g ble lansert i sommer. Begivenheten i dag var første gang nyheten ble gjennomgått for et større publikum i Norge.

    Les også:

De siste årene har representanter for Oracle innimellom hevdet at databasen kan ta over funksjonene til den grunnleggende systemvaren, for eksempel filsystemet.

– Tilbakemeldingene på dette har vært av typen «hadde det vært praktisk mulig ville vi gjort det», forteller teknologisjef Andrew Sutherland for Oracle i Europa til digi.no. – Men hittil har ikke lagringen av dokumenter og bilder i en database gitt tilstrekkelig ytelse. Dette har vi funnet ut av med 11g: Databasen henter dokumenter og bilder like kjapt som filsystemet i Linux. Det innbærer at det nå er svært få motforestillinger igjen mot å la databasen overta for filsystemet.

Sutherland mener 11gs evne til å håndtere ulike typer data er det ene av de fire store områdene der 11g er mest forbedret i forhold til forgjengeren. Andre nyheter i samme kategori er integrert håndtering av data fra RFID-brikker, av 3D-data, samt av spesielle bilder som røntgen og liknende innen helsesektoren.

Det andre store område der 11g er forbedret, gjelder evnen til å håndtere store mengder med data. Et eksempel er utvidet komprimering som kan bedre utnyttelsen av lagringsplass med en faktor på opptil tre.

– Vi har også lagt inn i databasen evnen til å partisjonere data, det vil si legge opp til at data i løpet av sin levetid kan håndteres på forskjellig vis, definert av bestemte regler. Det typiske er å dele data etter kriterier som beskriver hvor raskt man må kunne få tak i dem når man trenger dem. De hyppigst brukte må på de raskeste diskene, mens for eksempel eldre data kan arkiveres på langsommere og rimeligere medier.

Et nytt alternativ er noe Oracle kaller «Total Recall». Det innebærer at databasen lagrer en egen logg over alle endringer.

– Med denne egenskapen er det gjort på et øyeblikk å se tilstanden til for eksempel en bankkonto på et vilkårlig valgt tidspunkt bakover i tid. Tidligere har man måttet legge opp applikasjoner for dette. Nå er det innlemmet i den grunnleggende teknologien. Det gjør det enklere å spore transaksjoner. Egenskapen gjør det betydelig enklere å håndheve lover og regler, og å spore brudd på disse.

Oracle har tidligere hatt noe de kaller «Flashback».

– Flashback var ment å gjelde for korte perioder, for eksempel timer, slik at man kunne gjenopprette noe dersom det skjedde en feil. Med Total Recall er det snakk om mange år tilbake i tid.

For større sikkerhet kan Total Recall underlegges et annet tillegg som Oracle i sin tid lanserte for den forrige databasen: Data Vault.

– Det er viktig å forsikre seg mot forfalskning av historiske data. Data Vault er en ordning som blant annet kan fjerne IT-folkenes adgang til å lese innholdet i databasen. Prinsippet for Data Vault er at man bare har innsyn i det man trenger for å gjøre jobben man er satt til.

Datakrypteringen som Data Vault bygger på, gjelder også når det tas sikkerhetskopi av dataene.

Det tredje hovedområde der 11g er forbedret i forhold til 10g, er innen ytelse og tjenestekvalitet.

– Generelt sett er ytelsen forbedret med rundt 25 prosent, mener Sutherland.

Han nevner to spesifikke punkter.

– Vi har bedret ytelsen i datavarehus ved å bygge inn et nytt lag mellom kuben og spørringene. Grunnen er at vi bruker kuben til å styre såkalte «materialized views». Da kan jeg utforme en normal spørring i SQL: Denne går til viewet der den skrives om automatisk for å kunne henvende seg til kuben.

Et annet eksempel er «Recovery Adviser».

– Dette har med tjenestekvalitet overfor driftspersonalet å gjøre. Er det noe som svikter, har man plutselig behov for håndbøkene. I 11g styrer vi dette gjennom en avansert veiviser der man kan straks kommer i gang med å spore opp hva som har feilet, og hvorfor.

Endringshåndtering er det fjerde store nye i 11g, ifølge Sutherland.

– Dette er en problemstilling som vil kreve stadig mer av oss framover: Hvordan gjøre det så enkelt og så lite tidkrevende som mulig å gjøre endringer i infrastrukturen.

Blant punktene han nevner, er at 11g har bedret håndteringen av patcher, og at det registreres langt mer data som supportfolk kan forholde seg til.

– Vi har videre innført noe vi kaller «real application testing». Det innebærer at vi kan samle sammen data fra en valgfri periode med transaksjoner, og kjøre dem mot en ny applikasjon. Da ser vi hvordan den vil oppføre seg i virkeligheten.

Til slutt spør digi.no om det snart kommer en «Express Edition» av 11g. Det vet Sutherland dessverre ikke noe om.

Til toppen