På tide å kjøpe?

Flere gode resultater i den siste uken og dagene kan bidra til at investorer ser mer på det gode enn de dårlige utsikter for aksjemarkedet.

Flere gode resultater i den siste uken og dagene kan bidra til at investorer ser mer på det gode enn de dårlige utsikter for aksjemarkedet.

Markedet har i de to siste uker vært meget nervøst, og har som resultat korrigert sterkt ned. Nedgangen har foruten svake makroøkonomiske tall
også blitt drevet av selskaper som har levert resultatvarsel eller som ikke har klart å innfri markedets forventninger. Det positive i dette er at aksjekursene etterhvert har kommet så langt ned at det har blitt flere analytikere som mener at det finnes flere gode investerings-muligheter, såvel i USA som her hjemme i Norge.

Ser man samtidig på at flere gode resultater er kommet til det amerikanske og europeiske markedet i går og i dag, kan det bidra til at optimismen igjen kommer tilbake blant investorene. Her følger noen av de større selskapenes resultater.

Nokia
Den finske mobilgiganten leverte torsdag morgen et resultat som var klart bedre enn markedsforventingene. Samtidig sier selskapet at de opprettholder sine salgsprognoser for neste år med et anslag på 25-35 prosent vekst.Les mer om Nokia resultatet her


Microsoft
Programvaregiganten leverte tall i overkant av estimatene og er positive på egne vegne, men fremhever at de generelle økonomiske markedsbetingelser kan forverre seg fremover.Les mer om Microsoft resultatet her


America Online
Amerikas største internettleverandør og -tjeneste viste til sterk vekst i annonsemarkedet samt styrket tilvekst av abonnenter. Det hjelper godt da America Online snart skal sluttføre oppkjøpet av Time Warner for 1,2 billioner kroner. Resultatet var i tråd med hva markedet forventet i forkant.Les mer om AOL resultatet her


Apple Computers
Unntaket fra de gode tallene er Apple som i går la frem svake tall for deres fjerde kvartal etter avvikende regnskapsår. Selskapet hadde en omsetningsvekst på 40 prosent til 17,6 milliarder kroner, men analytikere hadde forventet 19 milliarder kroner. Resultat før skatt var på 1,6 milliarder kroner, litt opp fra i fjor.Les mer om Aplle resultatet her


Nabisco
Nabisco sitt resultat for fjerde kvartal (avvikende regnskapsår) økte med 33 prosent til 208 millioner dollar, eller 40 cent per aksje fullt utvannet. For samme periode i fjor leverte selskapet 81 millioner dollar eller 30 cent per aksje. Analytikere hadde i forkant av resultatet forventet seg 35 cent per aksje og estimatene ble i så måte slått med hele15 prosent, hvilket er unormalt mye.

Eastman Kodak
Den verdenskjente leverandøren av fotografiske produkter, leverte resultater over estimater onsdag kveld. Det skjedde etter at analytikerne hadde nedjustert sine tall på bakgrunn av et resultatvarsel som kom fra selskapet i slutten av september. Salget var allikevel på samme linje som for et år siden, med 3,6 milliarder dollar, og et resultat på 430 millioner. Dette tilsvarer 1,4 dollar aksjen som er en liten nedgang i forhold til foregående år, men altså i overkant av hva analytikerne hadde ventet med sine 1,37 dollar.

Whirlpool
Elektronikk produsenten Whirlpool, leverte også tall over markedsforventingene, med sitt resultat på 67 millioner dollar eller 98 cent per aksje. Ett år tilbake var tallene noe bedre med 107 millioner i resultat og 1,40 dollar aksje i fortjeneste. Analytikerne på sin side hadde kun forventet 96 cent. Årsaken til det store fallet i Whirlpool kom etter at man gikk ut med et resultatvarsel på bakgrunn av Circuit City sin endring av fokus i produksjon over til forbruker elektronikk.

Time Warner
Selskapet som er i de siste faser av fusjon med America Online, rapporterte onsdag en vekst på 3 prosent i omsetningen til 6,87milliarder dollar, med en vekst i resultat før skatt og avskrivninger på 13 prosent til 1,27 milliarder. Nettoresultatet viste til slutt på bunnlinjen 7 cent per aksje som var nesten det dobbelte av estimatene på 4 cent. Markedet svarte med å sende aksjen opp 4 prosent.

EMC
Lagringsleverandøren EMC leverer resultater i tråd med forventningene. Selskapet spår fortsatt sterk vekst i lagringsmarkedet gjennom mer utbredelse av bredbåndsnett.Les mer om EMC resultatet her


Norske selskap
Blant de norske selskapene er det også flere som har levert gode tall, der Eltek, Tandberg, Infocus og Tandberg Television er verdt å trekke frem som positive, alle over snittet av analytikernes forventinger. Visma og Tomra får også et godkjent stemple mens SuperOffice er å anse som det sorte fåret i flokken.

Mye taler derfor i fordel av at markedet har korrigert for sterkt etter flere negative nyheter i forkant av resultatperioden, og at det nå er rom for et løft igjen. Det samme synes som om aksjemarkedene har registrert, for i skrivende stund er IT-indeksen på Oslo børs opp hele 8,3 prosent og stadig stigende. Det er godt over hva den falt onsdag med 7,13 prosent. I USA falt Nasdaq indeksen med 1,3 prosent og Dow Jones med 1,1 prosent. Men dette var i forkant av flere av de overfor nevnte resultatene og disse har derfor ikke fått forplantet seg i markedet. Futuren som er en 24 timers indikator for markedet viser derimot en solid oppgang. Flere av de større aksjene som også handles i Europa viser en positiv trend med Microsoft og Intel der begge viser en oppgang på rett i under- og overkant av 10 prosent.

Analytikere digitoday.no har værti kontakt med er også i den tro at man nå kan være vitne til en utflating av fallet og at gårsdagens og dagens resultater kan være det som blir et vendepunkt for markedet på kort sikt. Dette passer også meget vel sammen med vår søster publikasjons egen tro på markedet slik de også fremhever det i en annen artikkel fra i dag; Bunnen nådd?.

Til toppen