Påberoper seg taushetsplikt

Et utvalg med representanter fra norsk rettsvesen har sett på både e-postbruk og dommer på Internett: Utvalget går mot Datatilsynets forslag om at berammingslister i rettsaker kan offentliggjøres med fullt navn.

Et utvalg med representanter fra norsk rettsvesen har sett på både e-postbruk og dommer på Internett: Utvalget går mot Datatilsynets forslag om at berammingslister i rettsaker kan offentliggjøres med fullt navn.

Rådgiver Morten Hagedal i Justisdepartementet leder gruppen som arbeider med denne problemstillingen i forhold til offentlighet i rettspleien. Odelstingsproposisjon nummer 55 (Ot prp) 1997-98 tar for seg offentlighet i rettspleien. Arbeidsgruppen ble opprettet april 1998 og har i løpet av høsten publisert en første delrapport av gruppens arbeid.

- Gruppen jeg sitter i har sett lite på temaet dommer på Internett i år. Vi har konsentrert oss om bruk av e-post i det offentlige, men skal ta for oss dommer på Internett neste år. Det er ikke avgjort ennå om de norske domstolenes nettsteder skal bygges over samme mal, men det finnes over 100 norske domstoler, hvorav kun fem har egne hjemmesider. Høyesterett er på vei med sine sider og andre regner vi med er rett rundt hjørnet, sier Hagedal.

Han understreker at offentlighet i rettsvesenet er en kompleks problemstilling.

- Utgangspunktene er greie, men det er uklart hvor detaljgrensen går. Man setter opp innsyn i dommer opp mot taushetsplikt. Alle domstoler har berammingslister, og det kan bli snakk om lukkede løsninger for pressen. Datatilsynet sagt at vi kan offentliggjøre berammingslister med fullt navn. Men der har vi innvendinger, sier Hagedal.

Det er planlagt en delrapport til som skal ta for seg domstolene på Internett. Fokus vil bli satt på domstolenes hjemmesider, domstolansattes egen bruk av Internett, intranett og ekstranett. Arbeidsgruppen skal også se på den mer tekniske spørsmål som hvilken adresse domstolene skal ha til sine hjemmesider. Domstolene selv har i sin IT-strategi satt seg følgende overordnede mål om ny teknologi:

"Domstolene skal settes i stand til å utnytte teknologi for å forenkle og støtte arbeidsprosesser, utveksle og få tilgang til informasjon."

Den prinsipielle siden av saken ble forsøkt prøvet i 1996 da Moss Byrett søkte Datatilsynet om å offentliggjøre dommer på Internett. Datatilsynet anmodet da om at de ikke skulle gjøre noe før Ot prp var behandlet i Stortinget. Denne saken er tidligere omtalt i digi.no (se relaterte saker).

- Stortinget må ta stilling til odelstingsproposisjon nummer 55, så vi avventer hva som skjer, sier Hagedal.

Anbefalingen fra arbeidsgruppen når det gjaldt domstoler på Internett var at det skulle utarbeides maler for hjemmesider basert på enkel teknologi uten Java. I tillegg anbefales det at det etableres en sentral løsning med forankring i domstolene for utvikling av felles data, sammen med moduler i nye saksbehandlingssystem for automatisk generering av berammingslister, statistikk og annet.

Odelstingsproposisjonen er tilgjengelig på Odin i tillegg til den første delrapporten fra arbeidsgruppen som en høringssak.

Til toppen