Påkjærer e-postkjennelse

Oslo politikammer påkjærer en kjennelse fra mars i år som begrenser politiets rett til å ta beslag i elektronisk post.

Oslo politikammer påkjærer en kjennelse fra mars i år som begrenser politiets rett til å ta beslag i elektronisk post.

Politiet fikk først adgang til å lese e-posten til en 21 år gammel mann som er siktet for industrispionasje mot Kværner-konsernet, men først etter at Oslo forhørsrett hadde silt ut de elektroniske brevene som kun angår straffesaken. Nå påkjæres denne kjennelsen altså av politiet, som ønsker å kunne ta beslag i all privat e-post fra 21-åringen, melder P4 Nyhetene.

Den siktede 21-åringen er tidligere ansatt i Kværner, men ble sagt opp fra sitt engasjement da konsernledelsen fattet mistanke om at mannen bedrev industrispionasje.

Denne saken er den første der en norsk domstol har behandlet påtalemyndighetens adgang til en siktet persons elektroniske post. Da den første kjennelsen i saken forelå i Oslo forhørsrett i mars i år, uttalte 21-åringens forsvarer, advokat John Christian Elden, at et svært viktig prinsipp var nedfelt i kjennelsen, nemlig at politiet ikke gis adgang til å lese all e-posten til siktede. - Dermed får politiet bare adgang til posten som angår straffesaken, og det er et viktig prinsipp, sa Elden til NTB.

Politiet vil gjerne ha adgang til all e-posten til siktede. Dersom politiets anke fører frem, kan det føre til at politiet i denne eller tilsvarende saker senere, får adgang til post som viser at personer som er under etterforskning også har begått andre straffbare handlinger enn den vedkommende eventuelt er siktet for.

Til toppen