Pålagt kryptosamarbeid med kinesiske konkurrenter

For salg i Kina er vestlige WLAN-leverandører pålagt å kjøpe krypto fra kinesiske konkurrenter.

For salg i Kina er vestlige WLAN-leverandører pålagt å kjøpe krypto fra kinesiske konkurrenter.

Kinesiske myndigheter vil at all WLAN-relatert kryptering i Kina gjøres med innenlandsk teknologi, døpt WAPI eller WLAN Authentication and Privacy Infrastructure, og krever at utenlandske leverandører bygger om utstyr de har til hensikt å selge i landet. WAPI hører inn under det kinesiske standardiseringsorganet Standardization Administration of China (SAC), og bærer id-nummeret GB15629.11-2003.

    Les også:

Den kinesiske WLAN-krypteringsteknologien forvaltes av et organ kjent på engelsk som State Encryption Management Commission. Denne kommisjonen har bestemt at elleve kinesiske selskaper skal ha gratis tilgang til teknologien, og at utenlandske leverandører må kjøpe teknologien fra en av disse:

• Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Co.

• Wuxi Jiangnan Computer Technology Research Institute

• Legend Holdings Ltd.

• Shanghai Koal Software Co.

• Shenzhen ZTE IC Design Co.

• SDT Telecom Co.

• Huawei Technologies Co.

• Chengdu Westone Information Industry Inc.

• China IWNCOMM Co.

• Shenyang Neusoft Co.

• Beijing Watch Data System Co.

Kunngjøringen er kommet etter besøket til den kinesiske statsministeren Wen Jiabao i USA i helgen. Besøket har tydeligvis ikke bidratt til å dempe kinesernes ønske om egne standarder innen WLAN og en rekke IT-relaterte felter.

Sjefen for Beijing-avdelingen av US Information Technology Office, Anne Stevenson-Yang, sier til Wall Street Journal at kunngjøringen vekker bekymring. Amerikanerne peker på at ordningen ikke innebærer noe pålegg til de kinesiske selskapene om å samarbeide. De frykter at prisen kan bli svært høy, siden det ikke er oppgitt retningslinjer, og de frykter at de kinesiske selskapene trenerer forhandlingene slik at de kan få et forsprang på markedet. Flere av de kinesiske selskapene er harde konkurrenter til amerikanske selskaper som allerede selger WLAN-utstyr i Kina: Cisco har lenge hatt et vanskelig forhold til nettverksgiganten Huawei, og Dell konkurrerer hardt på PC-markedet mot Legend. Videre er amerikanerne redde for at avtalene gi de kinesiske selskapene innsyn i amerikanske teknologi- og markedshemmeligheter.

En talsperson for den kinesiske kryptokommisjonen sier at alt dette må diskuteres som en del av avtalene mellom de amerikanske selskapene og deres kinesiske motparter.

IEEE har protestert mot WAPI, i et brev fra sjefen for 802-gruppen som forvalter de internasjonalt anerkjente WLAN-standardene, Paul Nikolich, til ledelsen i SAC. I brevet heter det at WAPI-implementeringen vil splitte det globale markedet for WLAN-produkter, og at påbudt WAPI vil begrense brukernes valgmuligheter samtidig som kostnadene økes. Nikolich peker på det pågående arbeidet i IEEE for å høyne sikkerheten i WLAN, både gjennom den midlertidige standarden WPA (Wi-Fi Protected Access) og den mer omfattende framtidige standarden 802.11i som WPA er en del av. Han foreslår et møte mellom IEEE og SAC i Shenzhen i Kina, der partene kan informere hverandre om sitt arbeid og sine hensikter, og der man kan avklare eventuell økt kinesisk representasjon i IEEE. Shenzhen er allerede valgt som åsted for arbeidsgruppen 802.16 fra 17. til 20. mai neste år.

Lederen for IEEEs arbeidsgruppe for 802.11 WLAN, Stuart Kerry, sier til Computerworld at verden bør ha én sikkerhetsstandard for trådløse lokalnett. Han sier seg villig til å innlemme WAPI i 802.11i, for å unngå en splittelse på standardsiden, og ut fra en oppfatning om at WAPI og 802.11i er komplementære.

Til toppen