Pålagte fusjoner ryster Kinas telekom-sektor

Myndighetene skaper et helt nytt landskap før de utlyser de første lisensene i 3G-mobil.

Pålagte fusjoner ryster Kinas telekom-sektor

Myndighetene skaper et helt nytt landskap før de utlyser de første lisensene i 3G-mobil.

I helgen ble det klart at en lenge ventet reform er på gang innen den kinesiske telekom-bransjen. Regjeringen har beordret fusjoner og oppkjøp som berører fire børsnoterte selskaper. Endringene fører til at skillet mellom operatører spesialisert på henholdsvis fast- og mobiltelefoni oppheves. I stedet opprettes tre telegiganter som alle har solide abonnenttall innen både fast- og mobiltelefoni.

Omleggingen bekrefter en melding fra det offisielle nyhetsbyrået Xinhua i februar, som fortalte at planen skulle diskuteres av den kinesiske nasjonalforsamlingen i begynnelsen av mars.

I helgen kom den offisielle bekreftelsen fra regjeringen. Formelt sett dreier det seg om en anbefaling om å iverksette restruktureringen «så fort som mulig». Kort tid etter meldingen fra regjeringen, sendte de berørte selskapene ut egne erklæringer der de bekreftet at prosessen med omstrukturering er i gang.

Dette er endringene:

  • Kinas største mobiloperatør, China Mobile Communications, skal slås sammen med den minste av tre fastlinjeoperatører, China Tietong Telecommunications.
  • Kinas største fastlinjeoperatør, China Telecommunications (eller China Telecom), skal infusjonere den delen av den minste av dagens to mobiloperatører, China United Telecommunications (ofte forkortet til China Unicom), som driver et CDMA-nettverk.
  • Kinas nest største fastlinjeoperatør, China Network Communications Group (ofte forkortet til China Netcom), overtar GSM-delen av China United Telecommunications.
  • Kinas sjette teleoperatør, China Satellite Communications, skal infusjoneres i China Telecommunications.

Det som gjenstår er tre operatører, China Mobile, China Telecom og China Netcom, som alle vil drive med både fast- og mobil telefoni.

Da digi.no omtalte omstruktureringen i vinter, så det ut til at et hovedmotiv for reformen var ekspansjon utenlands, og det ble antatt at det ville innebære nye utfordringer for vestlige mobilselskapers virksomhet i nye markeder, blant dem Telenor.

Kommentarene nå går ut på at kinesiske myndigheter først og fremst er opptatt av konkurransesituasjonen på hjemmemarkedet, i forkant av utlysningen av lisenser for 3G mobil. Kina er det eneste store telekom-markedet der 3G-lisenser ennå ikke er utlyst.

Analytikere peker også på at lisensutdelingen kan føre til at tre 3G-teknologier blir fordelt på hver sin operatør. Disse teknologiene er henholdsvis WCDMA (den Telenor og Netcom benytter i Norge), CDMA2000 (brukt av Ice.net i Norge) og Kinas egenutviklede TD-SCDMA.

Problemer knyttet til utviklingen av TC-SCDMA skal være en viktig årsak til forsinkelsen av 3G mobil i Kina. Det antas at China Mobile, som har over 400 millioner av Kinas til sammen 583 millioner mobilabonnenter (per april i år, ifølge offisielle tall), og som er den finansielt sterkeste av de tre nye teleoperatørene, blir den som fortsetter å engasjere seg innen TC-SCDMA.

Dersom dette stemmer, og dersom China Telecom og China Netcom velger hver sin utenlandske teknologi, kan dette medføre enorme kontrakter for vestlige utstyrsleverandører i verdens suverent største telekom-marked.

    Les også:

Til toppen