Pålegges ikke virtuelle operatører

Telenor Mobil og NetCom slipper å åpne for mobilselskap uten egne mobilnett. Det er klart etter at Stortinget i dag behandlet Stortingsmeldingen om tredje generasjon mobiltelefoni. Stortinget vedtok at det snarest skal lyses ut fire konsesjoner for å bygge og drive UMTS-mobilnett i Norge.

Telenor Mobil og NetCom slipper å åpne for mobilselskap uten egne mobilnett. Det er klart etter at Stortinget i dag behandlet Stortingsmeldingen om tredje generasjon mobiltelefoni. Stortinget vedtok at det snarest skal lyses ut fire konsesjoner for å bygge og drive UMTS-mobilnett i Norge.

De fire konsesjonene for neste generasjon mobiltelefoni, UMTS skal tildeles etter en anbudskonkurranse, eller skjønnhetskonkurranse, som det også kalles. Dette i motsetning til auksjonsprinsippet som andre land har valgt å satse på, deriblant Storbritannia.

Målet nå er at de fire lisensene skal være tildelt tidlig på høsten.

Flertallet på Stortinget, bestående av Arbeiderpartiet, SV og sentrumspartiene, mener at virtuelle operatører ikke vil motivere mobilnetteierne til å innvestere i egen infrastruktur om en lar andre aktører få en slik rett til nettilgang.

Blant annet har Post- og teletilsynet anbefalt at virtuelle operatører skulle tillates for å få ned prisene og øke konkurransen. Tilsynet ga i 1998 Sense Communications tillatelse til å opptre som virtuell aktør på Telenor Mobils infrastruktur. Dette ble det imidlertid ikke noe av ettersom saken først endte fram og tilbake i ulike forvaltningsorgan, før Sense våren 1999 ble begjært konkurs.

Mindretallet, representert ved Høyre og Fremskrittspartiet, mener at virtuelle operatører vil styrke konkurransen og valgte å følge teletilsynets råd.

- Det er oppsiktsvekkende og skuffende at stortingsflertallet går imot å styrke konkurransen på mobiltelefonimarkedet. Dette viser at disse partiene prioriterer Telenors interesser fremfor forbrukernes behov for billigere og bedre tjenester. Det er viktig at Norge er et foregangsland innen telekommunikasjon. Ved å slippe til virtuelle operatører vil man utvikle nye tjenester og videreutvikle IT- og telenæringen, sier saksordfører for denne meldingen Ellen Gjerpe Hansen fra Høyre.

Til toppen