Palm endrer navn til PalmOne

Varemerket Palm er noe av det mest verdifulle selskapet har. Derfor endrer det navn fra Palm til PalmOne.

Før i tiden, da alt var enklere, kunne du bruke varemerket Palm enten du refererte til selskapet, til maskinvaren eller til operativsystemet. Men når selskapet skal deles i to, og maskinvaren skal gå til det ene selskapet og operativsystemet til det andre, må man ordne seg slik at varemerket fordeles mest mulig rettferdig. Oppgaven er like vanskelig som å fordele godteri mellom tvillingbrødre.

Løsningen Palm har funnet fram til, er som følger: Operativsystemselskapet heter PalmSource. Maskinvareselskapet, ble det meldt fredag, skal hete PalmOne. De to skal opprette et felles varemerkeholdingselskapet for å forvalte varemerket Palm. PalmSource skal få 55 prosent av dette selskapet, og skal ha lov til å la PDA-er fra andre leverandører enn PalmOne, kalle seg "Palm powered" dersom de kjører et operativsystem fra PalmSource. På den andre siden skal PalmOne ha anledning til å produsere og markedsføre PDA-er kalt Palm etterfulgt av en eller annen kode av typen m515 eller i705. Eventuelle endringer i denne fordelingen skal måtte innebære enighet mellom PalmOne og PalmSource. Man kan forestille seg at Palm etter hvert vil vike for andre maskinbetegnelser i Palm-systemet, for eksempel Tungsten og Zire.

Bortsett fra det felles eierskapet i varemerkeholdingselskapet, skal PalmOne og PalmSource fungere som helt uavhengige selskaper.

Den offisielle overgangen til PalmOne skal gjennomføres når oppkjøpet av den viktigste Palm-kloneprodusenten Handspring er fullført, en eller annen gang til høsten.

Til toppen