Palm endrer navn til PalmOne

Varemerket Palm er noe av det mest verdifulle selskapet har. Derfor endrer det navn fra Palm til PalmOne.

Varemerket Palm er noe av det mest verdifulle selskapet har. Derfor endrer det navn fra Palm til PalmOne.

Før i tiden, da alt var enklere, kunne du bruke varemerket Palm enten du refererte til selskapet, til maskinvaren eller til operativsystemet. Men når selskapet skal deles i to, og maskinvaren skal gå til det ene selskapet og operativsystemet til det andre, må man ordne seg slik at varemerket fordeles mest mulig rettferdig. Oppgaven er like vanskelig som å fordele godteri mellom tvillingbrødre.

Løsningen Palm har funnet fram til, er som følger: Operativsystemselskapet heter PalmSource. Maskinvareselskapet, ble det meldt fredag, skal hete PalmOne. De to skal opprette et felles varemerkeholdingselskapet for å forvalte varemerket Palm. PalmSource skal få 55 prosent av dette selskapet, og skal ha lov til å la PDA-er fra andre leverandører enn PalmOne, kalle seg "Palm powered" dersom de kjører et operativsystem fra PalmSource. På den andre siden skal PalmOne ha anledning til å produsere og markedsføre PDA-er kalt Palm etterfulgt av en eller annen kode av typen m515 eller i705. Eventuelle endringer i denne fordelingen skal måtte innebære enighet mellom PalmOne og PalmSource. Man kan forestille seg at Palm etter hvert vil vike for andre maskinbetegnelser i Palm-systemet, for eksempel Tungsten og Zire.

Bortsett fra det felles eierskapet i varemerkeholdingselskapet, skal PalmOne og PalmSource fungere som helt uavhengige selskaper.

Den offisielle overgangen til PalmOne skal gjennomføres når oppkjøpet av den viktigste Palm-kloneprodusenten Handspring er fullført, en eller annen gang til høsten.

Til toppen