Palm kjøper Be for å nedkjempe Pocket PC

Palm har kjøpt alt Be har av verdier og rettigheter, og tilbudt nye ansettelsesavtaler til 50 av Bes 57 ansatte. Målet er å styrke PalmOS i konkurransen med Microsofts Pocket PC.

I en pressemelding fra Palm Computing heter det at transaksjonen koster 11 millioner dollar i Palm-aksjer. Styret i Be Inc støtter salget, som innebærer at selskapet avvikles i løpet av fjerde kvartal, forutsatt godkjenning fra aksjonærene.

Palm overtar operativsystemene BeOS og BeIA, og tilbyr nye jobber til 50 av Bes 57 ansatte. De gjenværende skal ha avviklingen av Be som eneste oppgave. Palm ser transaksjonen som ledd i omstruktureringen og videreutviklingen av selskapet, der det har vært klare tegn på krise de siste månedene. En rekke tiltak er gjort for å bedre forretningsutsiktene for selskapets eget PalmOS. Systemet skal organiseres under et eget heleiet datterselskap - foreløpig kjent som Platform Solutions Group - innen utgangen av året, og det er inngått lisensieringsavtale med produsenter av ARM-prosessoren.

Målet med overtakelsen er å få en bedre plattform for å møte utfordringene innen multimedia og Internett. Palm har møtt uventet hard konkurranse på maskinvaresiden, både fra Microsofts Pocket PC-plattform og fra konkurrenter som har lisensiert PalmOS. Motivet for å skillet ut PalmOS i et eget selskap er å kunne arbeide friere med å utvikle operativsystemet som en konkurransedyktig og teknologisk avansert plattform.

Analytikere som har vurdert Palms overtakelse av Be i amerikansk presse, betrakter den som et viktig skritt i å styrke PalmOS mot Pocket PC. De peker også på at 11 millioner dollar er svært billig. I 1996 avslo Be et tilbud fra Apple som skal ha vært verdt opptil 125 millioner dollar. I stedet kjøpte Apple Steven Jobs' selskap Next, for 400 millioner dollar. Det var første skritt i prosessen som førte Steve Jobs tilbake til Apple. Be ble etablert i 1990 og har fascinert kjennere med sin avanserte teknologi. De kumulerte tapene er anslagsvis 100 millioner dollar. Fjorårets regnskap viste et tap på 22,3 millioner dollar av en omsetning på 480 tusen dollar.

Be-sjef Jean-Louis Gassee tar på seg å arbeide med å integrere Bes teknologi med Palms, og overse integreringen av Bes nøkkelkompetanse i Palms organisasjon. Inntil videre er det styreformann i både Palm og 3Com Corporation, Eric Benhamou, som skal lede Platform Solutions Group.

Til toppen