Palm kjøper Handspring

Palm kjøper Handspring og har samtidig endelig bestemt seg for å la PalmSource bli helt uavhengig.

Palm kjøper Handspring og har samtidig endelig bestemt seg for å la PalmSource bli helt uavhengig.

PDA-produsenten Palm ble grunnlagt av Donna Dubinsky og Jeff Hawkins i 1992. Deres første produkt ga støtet til den virkelige PDA-industrien, som til da ellers var preget av særlig Newton-fiaskoen til Apple. Palm ble etter hvert overtatt av 3Com, og gründerne forlot selskapet i 1997 for å opprette Handspring. Det nye selskapet utmerket seg med mer avanserte produkter enn Palm, selv om det holdt seg til samme plattform og operativsystem. I 2000 ble Palm utskilt fra 3Com som eget selskap. Palm fant det hensiktsmessig å skille skarpere mellom maskinvare, og la all programvarevirksomhet i en egen avdeling kalt PalmSource, med det uttalte formålet å skille ut PalmSource som eget selskap når tiden var moden.

Nå er det klart at tiden er moden for en grundig omorganisering av Palm-verdenen der alle taper penger.

Palm opplyser i en pressemelding at styrene i både Palm og Handspring har enstemmig vedtatt en aksjetransaksjon som slår de to selskapene sammen. Den endelige verdien av transaksjonen er ikke klar, men anslås av uavhengige observatører til om lag 169 millioner dollar. Den gir Handspring-aksjonærene litt mindre enn en tredel av det sammenslåtte selskapet.

Det sammenslåtte selskapet vil ikke omfatte PalmSource, som før oppkjøpet trer i kraft, vil utskilles som eget uavhengig selskap.

Det nye maskinvareselskapet Palm-Handspring vil få et navn som ennå ikke er oppgitt.

Oppkjøpet skal være fullført i løpet av høsten, og navnet vil være klart "seinere i år". Det begrunnes med behovet for å lage en sterkere konkurrent på PDA-markedet.

Det samlede selskapet regner med 25 millioner dollar i reduserte årlige driftskostnader. Det vil organiseres med en avdeling for PDA-er, og en avdeling for avanserte mobiltelefoner. 125 arbeidsplasser vil gjøres overflødige, og Handsprings lokaler i Mountain View skal fraflyttes. Palm forskutterer 10 millioner dollar til Handspring for å holde selskapet i gang fram til sammenslåingen.

Gründerne Hawkins og Dubinsky, som kontrollerer vesentlige aksjeposter i Handspring, har offentlig sluttet seg til avtalen.

Til toppen