Palm-navnet får én eier

Varemerket Palm har til nå vært nå vært delt mellom selskapene PalmOne og PalmSource. Det blir det nå en slutt på.

Varemerket Palm har til nå vært nå vært delt mellom selskapene PalmOne og PalmSource. Det blir det nå en slutt på.

PalmOne meddelte i dag at selskapet gjennom en avtale med PalmSource har fått de full rettighetene til varemerket Palm. Varemerket har vært delt mellom de to selskapene siden PalmSource i oktober 2003 brøt ut av Palm, Inc.

PalmOne skal betale PalmSource 30 millioner dollar for PalmSource' eierandel på 55 prosent i Palm Trademark Holding Company. Betalingen skal skje gjennom avdrag de neste 3,5 årene. Som en del av avtalen, har PalmOne gitt PalmSource visse rettigheter til Palm-varemerker for PalmSource og selskapets lisensinnehavere i en overgangsperiode på fire år.

En ny logo og design vil avdukes til sommeren. Ny produkter fra PalmOne vil fra høsten av ha navnet Palm i stedet for PalmOne.

Samtidig har PalmOne forlenget avtalen med PalmSource om bruk av Palm OS i smarttelefoner og andre mobile enheter fram til 2009. PalmSource skal ifølge avtalen motta minst 148,5 millioner dollar i royaltyinntekter, hvorav 65 millioner skal innbetales i kalenderårene 2007 til 2009 for å nå visse milepæler i utviklingen.

Til toppen