Palm-navnet får én eier

Varemerket Palm har til nå vært nå vært delt mellom selskapene PalmOne og PalmSource. Det blir det nå en slutt på.

PalmOne meddelte i dag at selskapet gjennom en avtale med PalmSource har fått de full rettighetene til varemerket Palm. Varemerket har vært delt mellom de to selskapene siden PalmSource i oktober 2003 brøt ut av Palm, Inc.

PalmOne skal betale PalmSource 30 millioner dollar for PalmSource' eierandel på 55 prosent i Palm Trademark Holding Company. Betalingen skal skje gjennom avdrag de neste 3,5 årene. Som en del av avtalen, har PalmOne gitt PalmSource visse rettigheter til Palm-varemerker for PalmSource og selskapets lisensinnehavere i en overgangsperiode på fire år.

En ny logo og design vil avdukes til sommeren. Ny produkter fra PalmOne vil fra høsten av ha navnet Palm i stedet for PalmOne.

Samtidig har PalmOne forlenget avtalen med PalmSource om bruk av Palm OS i smarttelefoner og andre mobile enheter fram til 2009. PalmSource skal ifølge avtalen motta minst 148,5 millioner dollar i royaltyinntekter, hvorav 65 millioner skal innbetales i kalenderårene 2007 til 2009 for å nå visse milepæler i utviklingen.

Til toppen